(MAIN) XI IIT REG ON 29.10.2018 RESULT (ATTENDED :851)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 29.10.2018 RESULT  (ATTENDED :851)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1573091 SAHIL KHOKHAR         88 64 39 670 19 745 146 466
2 1566013 SHOVIK SARDAR         69 175 38 679 37 554 144 477
3 1573810 KHUSHI PANDEY         68 186 53 535 23 701 144 477
4 1574487 HARKIRAT SINGH        75 129 39 670 26 671 140 493
5 1527999 SHUBHAM               52 341 41 652 28 651 121 588
6 1577931 ADITYA YADAV          72 151 36 705 8 806 116 611
7 1577830 ROHIT BHARDWAJ        41 454 42 646 20 732 103 656
8 1558587 ARYAN SRIVASTAVA      59 286 27 771 15 774 101 664
9 1521882 HRITIK  KUMAR PANDEY  54 326 19 809 25 675 98 676
10 1562242 AARYAN SINGH          50 370 17 816 2 831 69 754
11 1573795 AARAV BORAH           35 521 27 771 6 818 68 761
12 1571724 SETOO KUMAR           22 660 34 728 7 813 63 778
13 1568025 NARAYANAM VAMSI       15 728 32 747 14 779 61 782
14 1565792 VIPUL GUPTA           40 471 16 817 4 828 60 786
15 1508614 ABHILESH KUMAR RAI    40 471 8 847 12 789 60 786
16 1543277 AKASH KUMAR PANDEY    16 714 15 820 26 671 57 795
17 1574651 NIKHIL YADAV          17 700 24 785 5 822 46 815
18 1565759 KARTIK SHARMA         0 836 33 739 9 802 42 823
19 1522208 ANKUR RAJNETA         -1 842 37 690 1 834 37 832
20 1567638 SHUDHOPAM SINGH       8 775 35 717 -15 851 28 844