(MAIN) XI IIT REG ON 19.11.2018 RESULT (ATTENDED :684)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 19.11.2018 RESULT  (ATTENDED :684)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1565759 KARTIK SHARMA         49 146 16 534 12 528 77 451
2 1573091 SAHIL KHOKHAR         50 139 21 474 0 666 71 479
3 1571724 SETOO KUMAR           31 305 12 573 0 666 43 601
4 1562242 AARYAN SINGH          28 343 9 610 1 631 38 612
5 1527999 SHUBHAM               30 316 4 648 4 604 38 612
6 1573795 AARAV BORAH           20 426 13 564 3 619 36 617
7 1561133 ABHISHEK SINGH        26 362 6 633 3 619 35 623
8 1568025 NARAYANAM VAMSI       7 576 3 654 22 454 32 630
9 1565792 VIPUL GUPTA           11 529 9 610 10 562 30 635
10 1575921 ADITYAVARDHAN SINGH   9 556 16 534 0 666 25 653
11 1574651 NIKHIL YADAV          0 655 15 549 -2 676 13 669
12 1567638 SHUDHOPAM SINGH       3 623 7 625 0 666 10 672
13 1550505 ADITYA BAHMAN         0 655 6 633 0 666 6 678
14 1566013 SHOVIK SARDAR         0 655 -1 672 -1 673 -2 682