JR-NIZ MAIN TEST ON 24.11.2018 RESULT (ATTENDED : 9234)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 24.11.2018 RESULT  (ATTENDED : 9234)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1508618 SUVIGYA GARG         58 989 72 331 95 602 225 247
2 1470496 HUNNY SINGH          59 912 78 161 77 1792 214 384
3 1462461 DEV TYAGI            61 751 65 739 76 1869 202 613
4 1462304 NIKHIL TIWARI        60 824 41 3874 82 1374 183 1227
5 1458511 RUCHIKA PANJA        63 633 54 1837 58 3627 175 1578
6 1458879 PRATYASHU SHEKHAR    67 427 56 1567 46 4981 169 1839
7 1462120 PALAK PRATEEK        34 4922 80 123 52 4301 166 1975
8 1456900 NEIELOTPAL RAO       39 3858 73 299 43 5298 155 2536
9 1458886 YASH BHARTARI        40 3635 65 739 47 4875 152 2709
10 1462462 PRIYA AGRAWAL        54 1365 44 3346 52 4301 150 2808
11 1460261 ASLESHA DE           60 824 39 4298 43 5298 142 3282
12 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH  50 1856 46 3025 35 6223 131 3986
13 1458389 ANURAG TAKALKAR      48 2136 51 2264 30 6778 129 4129
14 1514904 VAIBHAV SINGH        54 1365 35 5050 34 6317 123 4543
15 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 39 3858 45 3184 37 5978 121 4673
16 1468738 DIVYA SURI           18 8184 12 8493 88 947 118 4874
17 1515508 ADITI PATHAK         60 824 36 4848 19 7895 115 5068
18 1518401 RUDRA PRATAP         48 2136 11 8582 54 4084 113 5203
19 1467085 ADITYA RAJ SINGH     47 2303 42 3697 23 7528 112 5272
20 1523281 SACHI SINGH          28 6312 57 1445 27 7095 112 5272
21 1462449 TUSHAR JAIN          28 6312 37 4660 39 5753 104 5821
22 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   28 6312 30 6014 40 5638 98 6243
23 1458622 SURABHI KUMARI       42 3214 20 7571 34 6317 96 6373
24 1518510 RASHIK RAJ           52 1578 4 9003 39 5753 95 6436
25 1511500 PLAKSHA              41 3419 18 7851 25 7344 84 7134
26 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  15 8592 25 6798 35 6223 75 7637
27 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    34 4922 16 8065 4 8939 54 8513
28 1518492 KAVISH RAJ           27 6541 12 8493 0 9139 39 8890
29 1519878 ANKIT KUMAR          18 8184 -1 9204 -10 9247 7 9242