JR-NIZ MAIN TEST ON 10.11.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 10.11.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                    106 1 64 771 95 192 265 8
2 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                  51 841 66 670 74 1026 191 512
3 1523281 SACHI SINGH                         61 380 35 3465 78 776 174 856
4 1508618 SUVIGYA GARG                        50 919 28 4215 94 196 172 913
5 1514904 VAIBHAV SINGH                       64 285 18 5216 87 376 169 991
6 1515508 ADITI PATHAK                        47 1139 48 2045 73 1104 168 1025
7 1518510 RASHIK RAJ                          41 1626 36 3341 88 339 165 1111
8 1462120 PALAK PRATEEK                       35 2299 25 4546 100 102 160 1271
9 1462461 DEV TYAGI                           42 1539 58 1153 51 2884 151 1566
10 1460261 ASLESHA DE                          39 1854 21 4923 63 1869 123 2704
11 1458389 ANURAG TAKALKAR                     37 2068 29 4099 49 3082 115 3085
12 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 27 3234 34 3574 42 3746 103 3630
13 1481561 KISLAY KRISHNAN                     20 4195 0 6310 67 1540 87 4360
14 1518492 KAVISH RAJ                          44 1364 0 6310 43 3646 87 4360
15 1460701 GURU VACHAN                         25 3505 4 6134 50 2986 79 4721
16 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   52 765 -2 6356 11 6054 61 5421
17 1514399 ANSHU PRIYA                         4 5926 11 5770 30 4894 45 5875