JR-NIZ MAIN TEST ON 03.11.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 03.11.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                         84 246 60 1779 73 1860 217 603
2 1458886 YASH BHARTARI                       74 607 56 2301 71 2064 201 996
3 1462461 DEV TYAGI                           77 459 52 2940 66 2696 195 1188
4 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                   60 1761 45 4157 88 630 193 1281
5 1189660 NISHKARSH LUTHRA                    75 566 59 1890 55 4468 189 1433
6 1462304 NIKHIL TIWARI                       54 2446 78 408 54 4635 186 1574
7 1515508 ADITI PATHAK                        62 1527 53 2764 57 4129 172 2274
8 1518510 RASHIK RAJ                          47 3476 78 408 27 8642 152 3432
9 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                 56 2196 30 7169 65 2859 151 3511
10 1458511 RUCHIKA PANJA                       42 4250 18 8754 77 1464 137 4453
11 1458389 ANURAG TAKALKAR                     55 2327 44 4345 34 7827 133 4744
12 1514904 VAIBHAV SINGH                       37 5082 49 3461 42 6636 128 5138
13 1523281 SACHI SINGH                         42 4250 31 6971 54 4635 127 5209
14 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    59 1866 39 5397 28 8539 126 5281
15 1508618 SUVIGYA GARG                        36 5255 39 5397 51 5107 126 5281
16 1462120 PALAK PRATEEK                       31 6100 27 7633 65 2859 123 5521
17 1460701 GURU VACHAN                         54 2446 24 8058 41 6782 119 5850
18 1462449 TUSHAR JAIN                         33 5756 21 8411 59 3793 113 6276
19 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR PARACHOORI     47 3476 9 9375 40 6943 96 7423
20 1458622 SURABHI KUMARI                      30 6279 4 9609 59 3793 93 7595
21 1518492 KAVISH RAJ                          35 5418 12 9204 39 7122 86 7995
22 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   5 9244 50 3284 24 8881 79 8365
23 1481561 KISLAY KRISHNAN                     21 7604 4 9609 51 5107 76 8489
24 1514399 ANSHU PRIYA                         5 9244 17 8821 42 6636 64 8927
25 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 11 8775 3 9633 38 7275 52 9225
26 1519878 ANKIT KUMAR                         2 9425 11 9273 28 8539 41 9405