JR-NIZ ADV TEST ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED : 9214)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  ADV TEST ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED : 9214)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                              47 54 37 370 28 1196 112 33
2 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        32 869 50 16 29 1040 111 37
3 1508618 SUVIGYA GARG                             22 2573 28 1335 43 75 93 170
4 1462461 DEV TYAGI                                29 1273 33 699 29 1040 91 182
5 1458389 ANURAG TAKALKAR                          39 280 27 1532 24 1849 90 196
6 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         29 1273 31 915 23 2051 83 352
7 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      30 1130 28 1335 25 1687 83 352
8 1458886 YASH BHARTARI                            26 1793 36 443 19 2905 81 404
9 1514904 VAIBHAV SINGH                            50 31 24 2211 7 6282 81 404
10 1462462 PRIYA AGRAWAL                            21 2782 37 370 22 2266 80 437
11 1462120 PALAK PRATEEK                            33 749 27 1532 16 3633 76 556
12 1462449 TUSHAR JAIN                              23 2370 21 3050 25 1687 69 813
13 1523281 SACHI SINGH                              28 1457 32 801 5 6995 65 975
14 1515508 ADITI PATHAK                             26 1793 33 699 4 7305 63 1060
15 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR  16 4191 33 699 13 4400 62 1102
16 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         28 1457 33 699 0 8640 61 1151
17 1481561 KISLAY KRISHNAN                          14 4777 17 4542 23 2051 54 1504
18 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        34 646 6 8164 9 5626 49 1821
19 1460261 ASLESHA DE                               19 3332 18 4119 12 4696 49 1821
20 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       17 3859 23 2486 3 7796 43 2205
21 1456900 NEIELOTPAL RAO                           17 3859 19 3753 3 7796 39 2475
22 1458511 RUCHIKA PANJA                            8 6844 -5 9200 24 1849 27 3218
23 1514399 ANSHU PRIYA                              9 6568 20 3407 -4 9091 25 3325
24 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                      8 6844 13 6147 0 8640 21 3529
25 1458622 SURABHI KUMARI                           12 5490 6 8164 -3 9027 15 3769