JR-NIZ ADV TEST ON 12.11.2018 RESULT (ATTENDED : 7734)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  ADV TEST ON 12.11.2018 RESULT (ATTENDED : 7734)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                 46 25 42 217 26 610 114 45
2 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT               40 69 34 568 32 238 106 63
3 1518510 RASHIK RAJ                       42 49 32 720 22 1114 96 121
4 1458886 YASH BHARTARI                    24 587 52 42 18 1826 94 140
5 1462120 PALAK PRATEEK                    28 348 28 1025 28 436 84 261
6 1515508 ADITI PATHAK                     38 83 14 3003 26 610 78 391
7 1508618 SUVIGYA GARG                     26 459 16 2670 34 160 76 428
8 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 40 69 22 1689 10 3979 72 526
9 1523281 SACHI SINGH                      8 3898 28 1025 30 325 66 733
10 1462461 DEV TYAGI                        16 1603 30 840 16 2293 62 902
11 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                26 459 2 6377 26 610 54 1334
12 1458389 ANURAG TAKALKAR                  20 1008 4 5954 26 610 50 1621
13 1518492 KAVISH RAJ                       22 760 12 3498 12 3412 46 1932
14 1467085 ADITYA RAJ SINGH                 20 1008 0 6935 20 1453 40 2468
15 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                28 348 2 6377 4 5957 34 3141
16 1458511 RUCHIKA PANJA                    14 1976 0 6935 16 2293 30 3609
17 1462449 TUSHAR JAIN                      20 1008 2 6377 0 6883 22 4690
18 1460701 GURU VACHAN                      0 6768 8 4612 8 4704 16 5614
19 1462304 NIKHIL TIWARI                    8 3898 10 3910 -2 7171 16 5614
20 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH              6 4508 4 5954 -12 7695 -2 7353