JR-IZ ADV TEST ON 27.10.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 27.10.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         42 348 34 890 10 4639 86 745
2 1470496 HUNNY SINGH                              30 934 34 890 22 1535 86 745
3 1515508 ADITI PATHAK                             38 489 34 890 12 4216 84 795
4 1460261 ASLESHA DE                               34 674 18 2190 18 2416 70 1274
5 1508618 SUVIGYA GARG                             24 1661 26 1386 10 4639 60 1831
6 1462461 DEV TYAGI                                32 793 18 2190 10 4639 60 1831
7 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        36 569 14 2783 6 5249 56 2123
8 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       12 4437 30 1116 14 3539 56 2123
9 1518492 KAVISH RAJ                               38 489 0 5226 16 3039 54 2275
10 1456900 NEIELOTPAL RAO                           20 2539 16 2505 14 3539 50 2606
11 1458886 YASH BHARTARI                            26 1356 16 2505 4 5367 46 2974
12 1523281 SACHI SINGH                              12 4437 22 1727 12 4216 46 2974
13 1458622 SURABHI KUMARI                           8 5132 6 4160 30 617 44 3178
14 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 8 5132 12 3155 20 2010 40 3606
15 1462120 PALAK PRATEEK                            20 2539 6 4160 14 3539 40 3606
16 1518510 RASHIK RAJ                               32 793 0 5226 8 5027 40 3606
17 1514904 VAIBHAV SINGH                            14 3900 18 2190 6 5249 38 3842
18 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        8 5132 22 1727 8 5027 38 3842
19 1514399 ANSHU PRIYA                              20 2539 6 4160 12 4216 38 3842
20 1462304 NIKHIL TIWARI                            18 2939 -2 5353 16 3039 32 4527
21 1462449 TUSHAR JAIN                              24 1661 2 4880 2 5430 28 4851
22 1460701 GURU VACHAN                              6 5328 8 3870 10 4639 24 5097
23 1458389 ANURAG TAKALKAR                          12 4437 0 5226 10 4639 22 5196
24 1518401 RUDRA PRATAP                             10 4791 4 4655 6 5249 20 5269
25 1458511 RUCHIKA PANJA                            12 4437 0 5226 8 5027 20 5269
26 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      10 4791 2 4880 2 5430 14 5387
27 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         4 5396 4 4655 -4 5466 4 5432