JR ADV 5-11

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  ADV TEST ON 05.11.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                              42 31 40 55 14 5304 96 133
2 1458886 YASH BHARTARI                            39 66 35 179 8 7333 82 432
3 1462461 DEV TYAGI                                27 804 19 2163 27 1245 73 842
4 1458511 RUCHIKA PANJA                            31 366 19 2163 20 3148 70 1039
5 1456900 NEIELOTPAL RAO                           15 5141 35 179 15 4943 65 1448
6 1508618 SUVIGYA GARG                             33 247 14 3697 15 4943 62 1753
7 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 28 658 23 1290 11 6413 62 1753
8 1462120 PALAK PRATEEK                            33 247 17 2692 12 6025 62 1753
9 1462462 PRIYA AGRAWAL                            23 1612 18 2405 19 3486 60 1978
10 1462449 TUSHAR JAIN                              22 1885 13 4045 23 2177 58 2240
11 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       27 804 15 3348 10 6703 52 3061
12 1514904 VAIBHAV SINGH                            33 247 6 6706 12 6025 51 3220
13 1458389 ANURAG TAKALKAR                          25 1136 14 3697 11 6413 50 3364
14 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         25 1136 17 2692 7 7545 49 3533
15 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      24 1346 15 3348 10 6703 49 3533
16 1518510 RASHIK RAJ                               16 4538 32 314 0 8689 48 3712
17 1460701 GURU VACHAN                              24 1346 5 7059 14 5304 43 4636
18 1462304 NIKHIL TIWARI                            15 5141 20 1939 7 7545 42 4826
19 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                      12 7072 22 1480 5 7999 39 5403
20 1511500 PLAKSHA                                  13 6324 18 2405 7 7545 38 5595
21 1518492 KAVISH RAJ                               22 1885 3 7675 6 7803 31 6877