GTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 18.11.2018 RESULT (ATTENDED : 1584)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
GTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 18.11.2018 RESULT (ATTENDED : 1584)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI          34 212 32 194 26 403 92 172
2 1324394 RITIK RAJ             12 1048 12 1257 36 161 60 584
3 1380934 SHUBHAM KUMAR         16 836 8 1473 24 494 48 860
4 1383843 ANANT                 16 836 2 1573 24 494 42 1002
5 1380321 KANCHAN CHOWDHARY     10 1137 16 962 16 869 42 1002
6 1344781 TUSHAR KHANDURI       14 927 16 962 8 1285 38 1095
7 1371764 RAHUL YADAV           12 1048 16 962 10 1162 38 1095
8 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH   12 1048 12 1257 10 1162 34 1196
9 1379750 ARYAN GAUTAM          8 1247 10 1359 16 869 34 1196
10 1376994 VAISHNAVI SINGH       12 1048 16 962 6 1348 34 1196
11 1389924 RAHUL VYAS            2 1468 20 667 10 1162 32 1251
12 1337305 NIKITA SINGH          -6 1576 22 529 14 965 30 1292
13 1330998 ASHWANI TANWAR        12 1048 12 1257 4 1456 28 1338
14 1333293 AKARSH REDDY.T        12 1048 6 1533 8 1285 26 1387
15 1490446 ARYAN ANAND           8 1247 2 1573 2 1504 12 1555