CTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 11.11.2018 RESULT (ATTENDED : 1650)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
CTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 11.11.2018 RESULT (ATTENDED : 1650)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (66) M-RANK PHY   (66) P-RANK CHE    (66) C-RANK TOT (198) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ             24 559 39 393 30 164 93 216
2 1344763 SAKSHAM SONI          26 407 46 217 10 738 82 333
3 1383843 ANANT                 30 236 42 306 0 1481 72 499
4 1380321 KANCHAN CHOWDHARY     21 780 38 425 2 1306 61 712
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH   17 1105 34 580 9 793 60 748
6 1344781 TUSHAR KHANDURI       21 780 34 580 -1 1532 54 922
7 1337305 NIKITA SINGH          19 951 25 1068 10 738 54 922
8 1389924 RAHUL VYAS            23 623 24 1119 1 1376 48 1104
9 1379750 ARYAN GAUTAM          17 1105 28 880 0 1481 45 1206
10 1380934 SHUBHAM KUMAR         13 1409 28 880 3 1234 44 1225
11 1371764 RAHUL YADAV           19 951 24 1119 -1 1532 42 1274
12 1380856 JATIN CHAUHAN         10 1560 20 1353 5 1078 35 1454
13 1352286 NIDHI                 5 1644 16 1511 7 935 28 1584
14 1333293 AKARSH REDDY.T        9 1591 14 1573 1 1376 24 1618