(ADV) XI IIT REG ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED :683)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT REG ON 26.11.2018 RESULT  (ATTENDED :683)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1573795 AARAV BORAH        4 592 10 545 15 338 29 514
2 1573091 SAHIL KHOKHAR      9 452 10 545 9 473 28 526
3 1565792 VIPUL GUPTA        9 452 9 568 10 450 28 526
4 1558587 ARYAN SRIVASTAVA   7 517 4 635 10 450 21 581
5 1577931 ADITYA YADAV       5 572 12 507 2 642 19 603
6 1574487 HARKIRAT SINGH     5 572 10 545 4 598 19 603
7 1548890 PIYUSH             6 550 4 635 7 522 17 614
8 1571724 SETOO KUMAR        3 607 7 596 4 598 14 634
9 1566013 SHOVIK SARDAR      3 607 0 664 10 450 13 644
10 1573810 KHUSHI PANDEY      -1 668 7 596 3 620 9 659
11 1567638 SHUDHOPAM SINGH    -3 678 -3 678 -4 682 -10 682