XI PMT IC (NEET MODEL) ON 08.10.2018 RESULT (ATTENDED : 80)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
R_XI PMT IC (NEET MODEL) ON 08.10.2018 RESULT   (ATTENDED : 80)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1463386 HRITIK SHOKEEN           148 2 130 3 134 2 116 6 528 2
2 1519121 CH.JAYA SANJANA          153 1 155 2 111 14 79 23 498 4
3 1518500 KAPISHWER                120 16 68 53 135 1 96 11 419 9
4 1495208 VEENU                    120 16 109 17 81 25 96 11 406 11
5 1566024 NANDAN KUMAR             107 24 91 29 84 24 83 21 365 19
6 1520029 NEHA SHARMA              101 29 112 14 58 41 92 15 363 22
7 1513701 GARGI SHARMA             114 21 78 41 62 36 84 20 338 25
8 1527531 PRIYANKA                 92 33 97 26 59 39 84 20 332 26
9 1499357 CHAHAT YADAV             110 23 85 33 60 38 75 25 330 27
10 1495207 KIRTI                    94 32 88 31 55 42 74 26 311 30
11 1518739 PRANAV SHARMA            106 27 95 28 80 29 30 59 311 30
12 1482671 SHAURYA MANDERNA         74 46 86 32 80 29 66 35 306 32
13 1546240 DIKSHA SULEKH            127 8 82 34 29 62 66 35 304 33
14 1557475 MOHIT YADAV              125 10 79 40 40 54 50 41 294 37
15 1511999 MUSKAN                   96 30 66 55 53 43 79 23 294 37
16 1474547 SHIVANGI THAKUR          76 44 72 47 60 38 66 35 274 42
17 1562237 PRIYANSHI SINGH          91 34 75 44 58 41 50 41 274 42
18 1176087 VITASTA TIKU          85 38 71 48 55 42 62 40 273 44
19 1561160 SHIVAM CHAUDHARY         78 41 81 38 80 29 25 63 264 46
20 1521330 MAYANK YADAV             52 61 74 45 67 33 67 32 260 50
21 1578432 ANOOP SHUKLA             114 21 64 59 40 54 33 54 251 52
22 1466223 ANUSHKA SINGH            74 46 70 49 48 51 41 46 233 54
23 1464864 SNIGDHA DUBEY            70 48 79 40 50 47 26 61 225 55
24 1508609 ASHISH GHOSH             88 36 81 38 8 75 20 69 197 56
25 1517024 SUDEEPTI MOHANTA         67 50 59 60 22 67 22 66 170 63
26 1579142 SHWETA YADAV             35 69 28 75 34 58 36 52 133 69
27 1573241 ROHIT SINGH              59 58 37 71 7 77 20 69 123 72
28 1463059 ABHILASHA MISHRA         6 78 69 51 5 78 -1 79 79 76