X NTSE - 15.10.2018 RESULT (ATTENDED :128)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 15.10.2018 RESULT  (ATTENDED :128)
SNO ADMNO NAME MAT          100 Rank MATHS     20 RANK BIO              14 RANK PHY             13 RANK CHE              13 RANK SST             40 RANK TOTAL     200 RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         90 7 17 16 8 28 9 18 7 91 31 3 162 6
2 1374134 RIYA MITTAL                         86 23 18 9 8 28 9 18 9 61 27 22 157 11
3 1440961 KARTIKEYA SINGH                     92 2 15 34 9 16 5 89 10 38 26 39 157 11
4 1375866 KHUSHANK GALGAT                     89 11 18 9 5 95 7 47 7 91 27 22 153 15
5 1338288 ARYAN CHUG                          88 15 17 16 7 46 7 47 7 91 25 53 151 21
6 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  84 37 14 47 4 114 6 72 10 38 30 6 148 28
7 1443930 PRATHAMESH NARAYAN GUPTA            86 23 13 61 6 70 6 72 9 61 28 15 148 28
8 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  87 18 11 80 9 16 6 72 8 73 25 53 146 33
9 1345204 BHAVYA GOYAL                        85 28 14 47 8 28 5 89 9 61 24 63 145 37
10 1338251 ASHISH JHA                          84 37 15 34 5 95 5 89 10 38 26 39 145 37
11 1363492 AYUSHI NEHRA                        82 49 13 61 6 70 7 47 9 61 27 22 144 38
12 1476972 SHATAKSHI                           82 49 9 95 9 16 4 110 11 14 28 15 143 41
13 1349656 CHETAN SHARMA                       86 23 16 23 5 95 7 47 7 91 20 106 141 45
14 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                79 65 13 61 7 46 6 72 8 73 26 39 139 52
15 1476436 NISHITA SHARMA                      77 80 16 23 7 46 8 28 7 91 24 63 139 52
16 1476610 DAKSH DUA                           82 49 11 80 6 70 6 72 9 61 21 99 135 62
17 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               77 80 15 34 5 95 6 72 9 61 21 99 133 70
18 1439601 NIKITA                              75 89 9 95 7 46 5 89 8 73 23 80 127 87
19 1461309 CHIRAG VATS                         77 80 8 103 5 95 5 89 7 91 22 92 124 91
20 1458582 NIKUNJ BENIWAL                      78 70 6 115 3 120 4 110 8 73 23 80 122 95
21 1344882 SAHIL SINGH                         81 55 5 118 4 114 3 121 6 102 17 112 116 106
22 1372017 SIDDHANT MISHRA                     81 55 6 115 5 95 4 110 5 111 11 125 112 109
23 1526035 AYUSH KUMAR                         63 112 0 128 0 128 0 128 0 128 0 128 63 125