X NTSE - 08.10.2018 RESULT (ATTENDED :133)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 08.10.2018 RESULT  (ATTENDED :133)
SNO ADMNO NAME MAT          100 Rank MATHS     20 RANK BIO              14 RANK PHY             13 RANK CHE              13 RANK SST             40 RANK TOTAL     200 RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         86 4 17 8 14 7 7 76 11 12 30 22 165 3
2 1374134 RIYA MITTAL                         78 25 19 1 12 46 9 44 12 3 31 10 161 6
3 1375866 KHUSHANK GALGAT                     84 5 17 8 13 28 7 76 9 54 31 10 161 6
4 1440961 KARTIKEYA SINGH                     83 8 13 43 13 28 7 76 9 54 30 22 155 10
5 1345204 BHAVYA GOYAL                        80 14 13 43 13 28 6 99 8 87 32 6 152 13
6 1443930 PRATHAMESH NARAYAN  76 33 15 16 12 46 11 7 9 54 28 41 151 16
7 1331081 SAKSHAM MISHRA                      79 19 9 80 13 28 8 63 11 12 28 41 148 22
8 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  78 25 13 43 12 46 9 44 7 107 26 59 145 30
9 1476436 NISHITA SHARMA                      72 48 13 43 12 46 10 26 8 87 25 74 140 42
10 1343509 AMAR PRASAD                         69 58 13 43 11 68 7 76 10 25 23 85 133 55
11 1363492 AYUSHI NEHRA                        67 65 7 101 13 28 8 63 11 12 26 59 132 56
12 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               73 42 13 43 9 113 5 116 7 107 23 85 130 61
13 1476610 DAKSH DUA                           67 65 12 55 12 46 5 116 7 107 25 74 128 69
14 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA                  65 70 7 101 13 28 6 99 6 119 25 74 122 73
15 1447175 JAYANT SAINI                        69 58 9 80 11 68 6 99 8 87 18 112 121 74
16 1439601 NIKITA                              61 85 9 80 11 68 9 44 8 87 22 94 120 76
17 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                59 90 11 62 13 28 5 116 9 54 23 85 120 76
18 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               51 107 7 101 13 28 6 99 8 87 18 112 103 106
19 1468899 SUSHANT ANTIL                       59 90 5 113 10 91 3 128 9 54 16 123 102 107
20 1470768 SHREYA SHEKHAR                      36 123 7 101 10 91 3 128 11 12 29 27 96 109
21 1344882 SAHIL SINGH                         58 92 7 101 8 126 4 123 6 119 12 129 95 111
22 1338251 ASHISH JHA                          53 101 11 62 7 130 4 123 4 130 13 128 92 114
23 1494461 MAYON RAJPOOT                       19 133 9 80 11 68 6 99 11 12 23 85 79 123