X FOUNDATION - 30.09.2018 RESULT (ATTENDED : 319)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 30.09.2018 RESULT  (ATTENDED : 319)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT        32 RANK MATHS   96 RANK BIO           44 RANK PHY         44 RANK CHE       44 RANK TOTAL    260 RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         32 69 96 21 27 95 44 19 44 24 243 4
2 1363492 AYUSHI NEHRA                        32 69 91 40 35 43 36 98 34 73 228 24
3 1445299 VINAYAK ANAND                       32 69 85 84 30 78 26 179 22 179 195 88
4 1476972 SHATAKSHI                           18 249 78 144 24 129 31 134 26 150 177 136
5 1461309 CHIRAG VATS                         19 232 82 115 32 58 14 272 30 100 177 136
6 1461265 MEGHANA YADAV                       17 262 66 196 39 16 26 179 26 150 174 145
7 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  22 221 75 161 19 161 28 158 26 150 170 156
8 1504477 PRANEET KUMAR                       18 249 80 131 30 78 17 246 15 239 160 173
9 1516292 MEGHA SENGER                        24 162 53 226 25 118 23 206 30 100 155 179
10 1476610 DAKSH DUA                           23 185 77 151 14 206 18 241 1 301 133 216
11 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   32 69 67 192 0 300 -2 315 30 100 127 223
12 1395813 VATSAL  SINGH                       12 292 50 234 21 146 21 218 19 214 123 233
13 1380302 PRINCE KUMAR                        32 69 52 227 7 262 6 299 24 169 121 234
14 1508605 AKSHITA KOTHARI                     23 185 48 244 10 232 18 241 20 205 119 238
15 1460320 ANKIT TIWARI                        0 317 51 230 10 232 32 108 22 179 115 241
16 1495644 PRASUN KUMAR SINGH                  22 221 18 295 21 146 26 179 26 150 113 246
17 1446921 PRAAVEER SINGH KALIYAR              17 262 48 244 20 154 9 286 19 214 113 246
18 1511151 SNEHA RAI                           23 185 31 276 15 192 23 206 17 223 109 251
19 1344882 SAHIL SINGH                         22 221 32 269 14 206 14 272 19 214 101 261
20 1571198 LEEPAKSHI ARVIND                    12 292 48 244 11 228 0 312 29 122 100 263
21 1494461 MAYON RAJPOOT                       27 155 10 306 12 224 24 189 26 150 99 265
22 1487226 CHANDAN PANDIT                      14 274 28 283 7 262 28 158 15 239 92 274
23 1517568 TANMAY SHANKAR BERIHA               19 232 43 253 3 282 16 258 9 277 90 278
24 1470768 SHREYA SHEKHAR                      32 69 22 292 19 161 9 286 6 289 88 280
25 1501584 SNEHIL KHANDURI                     17 262 13 303 17 181 16 258 24 169 87 281
26 1468899 SUSHANT ANTIL                       24 162 31 276 4 277 13 276 9 277 81 282
27 1485911 TARUN SHRIVAS                       22 221 27 287 5 272 4 306 16 233 74 286
28 1466494 SHUBHAM                             27 155 17 297 6 267 8 294 -7 318 51 299
29 1580968 NITISH KUMAR                        12 292 9 307 12 224 -2 315 16 233 47 302
30 1466492 NAMAN DAGAR                         2 314 7 308 24 129 8 294 -7 318 34 308
31 1580969 NEERAJ KUMAR                        7 305 15 300 2 285 3 310 1 301 28 310
32 1366632 NEERAV ATRI                         27 155 0 314 -7 318 -7 319 13 251 26 312
33 1521928 VARDAAN GANDAS                      22 221 -2 315 -7 318 2 311 10 270 25 313
34 1414199 DEV                                 12 292 5 310 -1 304 -6 318 6 289 16 318