TEST TYPE-(MAINS)SR IZ SPARK L25 ,EXAM DATE -29-09-2018

TEST TYPE-(MAINS)SR IZ SPARK L25 ,EXAM DATE -29-09-2018
SNO ADMNO NAME MAT

(120)         
MR PHY

((120)         
PR CHE

(120)  
CR TOT

(360)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                   60 282 45 2422 40 500 145 587
2 1330472 SAJAL SINGHAL                       19 3255 77 555 43 364 139 687
3 1383048 PRATYUSH ARYAN                      50 540 55 1720 32 995 137 732
4 1433264 SHUBHAM SINGH                       42 947 53 1849 28 1328 123 1098
5 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                    21 2962 67 1001 35 791 123 1098
6 1355767 ARYAN                               44 807 58 1520 19 2337 121 1138
7 1438261 SHIVAM JHA                          32 1694 51 1980 26 1473 109 1535
8 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR                41 996 39 2899 25 1600 105 1687
9 1329033 SAHIL HARJAI                        10 4380 53 1849 38 605 101 1851
10 1420007 VISHAL CHAUDHARY                    29 2030 38 2989 33 924 100 1885
11 1366417 HARSH                               20 3106 65 1109 13 3252 98 1967
12 1326509 VARAD VINAYAK GODSE                 32 1694 32 3527 23 1809 87 2463
13 1330937 ADITI SINGH                         20 3106 33 3434 33 924 86 2507
14 1330933 KARTHIK NAMBIAR                     22 2829 25 4125 17 2633 64 3644
15 1382752 ISHITA GAUR                         1 5133 29 3796 18 2491 48 4393