TEST TYPE-IX JSTSE,EXAM DATE 08-10-2018

TEST TYPE-IX JSTSE,EXAM DATE 08-10-2018 
SNO ADMNO NAME G.K  GR MAT          MR BIO     BR PHY PR CHE CR TOT AIR
      25   15   20   20   20   100 RANK
1 1467443 AYUSH GODARA                        25 1 12 1 18 1 17 1 15 1 87 1
2 1467092 HIMANK                              11 11 4 31 16 2 15 3 12 3 58 2
3 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     8 33 7 7 13 12 14 5 11 6 53 3
4 1458875 ABHINAV PAINOLI                     8 33 4 31 12 16 16 2 10 11 50 6
5 1464839 ABHISHEK PANDEY                     7 39 8 4 13 12 11 17 11 6 50 6
6 1473754 SHASHANK BHARTI                     16 2 5 20 10 30 7 41 9 15 47 9
7 1460004 VAISHNAVI JHA                       12 6 8 4 10 30 13 6 4 44 47 9
8 1462456 ABHILASHA GOYAL                     10 16 1 50 13 12 14 5 7 27 45 11
9 1462035 ABHINAV RAWAT                       7 39 1 50 13 12 12 9 11 6 44 13
10 1476604 ADITYA GHOSH                        11 11 3 40 12 16 8 32 10 11 44 13
11 1507467 DEVANSH                             7 39 6 11 14 5 8 32 8 20 43 17
12 1480916 NIHARIKA SHARMA                     9 27 9 2 7 47 11 17 7 27 43 17
13 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   6 45 7 7 11 22 11 17 8 20 43 17
14 1472610 DAKSH SHARMA                        12 6 3 40 9 38 7 41 10 11 41 18
15 1584834 PRACHI KUMARI                       10 16 3 40 10 30 10 20 7 27 40 21
16 1462457 ANSHUL AGARWAL                      9 27 4 31 11 22 8 32 8 20 40 21
17 1460755 SOUMYA PRASAD                       9 27 4 31 10 30 9 25 7 27 39 23
18 1482340 ISHAAN SAINI                        9 27 6 11 13 12 8 32 3 50 39 23
19 1466668 BHARGAVI ANAND                      11 11 1 50 10 30 12 9 3 50 37 30
20 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 9 27 4 31 9 38 7 41 8 20 37 30
21 1466212 PARTH                               9 27 6 11 9 38 6 47 6 36 36 34
22 1507422 SHASHANK                            9 27 5 20 11 22 7 41 3 50 35 37
23 1513669 K.BHANU.V                           11 11 4 31 7 47 6 47 7 27 35 37
24 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  7 39 4 31 12 16 9 25 3 50 35 37
25 1489060 VAIBHAV KUMAR                       6 45 3 40 11 22 7 41 7 27 34 41
26 1520426 ANSHITA JAIN                        10 16 5 20 7 47 6 47 6 36 34 41
27 1520440 POORNIMA BAJPAI                     8 33 1 50 10 30 11 17 4 44 34 41
28 1546717 KUNAL SHARMA                        4 50 3 40 8 39 12 9 5 40 32 44
29 1504055 ANVITA GUPTA                        9 27 2 44 7 47 9 25 5 40 32 44
30 1466450 PRATEEK                             12 6 4 31 7 47 5 48 4 44 32 44
31 1461879 APOORVA MISHRA                      8 33 3 40 6 49 8 32 6 36 31 45
32 1542397 ABHYUDYA SINGH DHANKHER             10 16 1 50 7 47 6 47 4 44 28 46
33 1584775 DUSHYANT RANA                       7 39 3 40 5 50 6 47 3 50 24 50