REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 29.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3765)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 29.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3765)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI              80 144 75 353 30 806 185 234
2 1324394 RITIK RAJ                 68 323 81 261 22 1379 171 325
3 1383843 ANANT                     41 1125 69 453 36 540 146 528
4 1379750 ARYAN GAUTAM              53 665 47 1185 30 806 130 748
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       32 1572 60 683 35 594 127 788
6 1389924 RAHUL VYAS                -3 3794 75 353 45 296 117 943
7 1380934 SHUBHAM KUMAR             46 901 53 912 16 1906 115 976
8 1371764 RAHUL YADAV               14 2756 70 439 22 1379 106 1154
9 1361803 ASHISH KUMAR              35 1411 32 1997 29 856 96 1370
10 1337305 NIKITA SINGH              33 1517 34 1896 25 1127 92 1464
11 1333216 SUJYOTI JHA               16 2588 38 1657 32 713 86 1615
12 1330998 ASHWANI TANWAR            39 1214 22 2642 24 1211 85 1640
13 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    4 3455 49 1083 25 1127 78 1828
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         24 2050 26 2391 27 977 77 1863
15 1370901 MOHIT YADAV               19 2392 30 2131 19 1642 68 2189
16 1490446 ARYAN ANAND               1 3602 40 1536 26 1045 67 2209
17 1383108 ANEESH YADAV              16 2588 11 3267 37 506 64 2304
18 1344781 TUSHAR KHANDURI           21 2252 15 3060 28 917 64 2304
19 1380856 JATIN CHAUHAN             19 2392 25 2445 20 1546 64 2304
20 1376994 VAISHNAVI SINGH           -1 3743 34 1896 16 1906 49 2801
21 1372298 SURAJ SINGH               15 2682 10 3318 18 1741 43 2986
22 1402919 RITICK ROUSHAN            0 3699 18 2879 19 1642 37 3179
23 1333293 AKARSH REDDY.T            16 2588 8 3420 8 2885 32 3313
24 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI    1 3602 13 3167 7 3042 21 3549
25 1336073 PRITTESH SINGH            6 3335 7 3477 4 3455 17 3621
26 1334618 JATIN                     6 3335 6 3518 3 3552 15 3672
27 1338092 YASHASVA LONKAR           15 2682 7 3477 -8 3830 14 3684
28 1374808 HARSHITA                  4 3455 1 3691 6 3175 11 3728
29 1352286 NIDHI                     10 3063 -3 3797 4 3455 11 3728