REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 27.10.2018 RESULT (ATTENDED : 3664)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 27.10.2018 RESULT (ATTENDED : 3664)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1584703 SATYAM                   115 101 120 10 75 124 310 16
2 1344763 SAKSHAM SONI             100 422 100 106 81 59 281 66
3 1324394 RITIK RAJ                83 1034 78 386 64 279 225 371
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      96 509 62 687 63 297 221 407
5 1383843 ANANT                    88 838 52 983 38 1130 178 838
6 1330998 ASHWANI TANWAR           90 780 50 1063 13 2600 153 1218
7 1380934 SHUBHAM KUMAR            77 1305 39 1465 28 1643 144 1370
8 1361803 ASHISH KUMAR             78 1262 35 1654 14 2541 127 1688
9 1490446 ARYAN ANAND              32 3200 65 616 19 2170 116 1908
10 1344781 TUSHAR KHANDURI          69 1678 5 3232 42 936 116 1908
11 1389924 RAHUL VYAS               45 2792 47 1163 24 1846 116 1908
12 1371764 RAHUL YADAV              44 2838 55 882 16 2393 115 1921
13 1379750 ARYAN GAUTAM             64 1932 35 1654 14 2541 113 1968
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        44 2838 10 2964 44 857 98 2286
15 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH   7 3626 50 1063 31 1459 88 2534
16 1392384 KESHAV KUMAR             42 2923 23 2248 23 1909 88 2534
17 1333216 SUJYOTI JHA              29 3285 35 1654 18 2250 82 2671
18 1352286 NIDHI                    23 3418 36 1604 13 2600 72 2895
19 1380856 JATIN CHAUHAN            46 2738 8 3080 18 2250 72 2895
20 1370901 MOHIT YADAV              31 3228 25 2133 15 2474 71 2912
21 1376994 VAISHNAVI SINGH          37 3071 12 2826 17 2316 66 3011
22 1333293 AKARSH REDDY.T           36 3096 4 3305 9 2881 49 3320
23 1372298 SURAJ SINGH              31 3228 6 3190 11 2722 48 3335
24 1338092 YASHASVA LONKAR          11 3589 -3 3651 16 2393 24 3575
25 1336073 PRITTESH SINGH           2 3651 9 3017 11 2722 22 3589
26 1374808 HARSHITA                 10 3603 -5 3668 3 3277 8 3657
27 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI   10 3603 -5 3668 3 3277 8 3657