REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 13.10.2018 RESULT (ATTENDED : 2363)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 13.10.2018 RESULT (ATTENDED : 2363)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1425762 SATYAM                 101 57 85 22 110 51 296 14
2 1344763 SAKSHAM SONI           95 110 46 377 95 281 236 146
3 1324394 RITIK RAJ              61 703 62 137 100 176 223 214
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH    78 330 35 695 71 1031 184 518
5 1383843 ANANT                  39 1391 53 256 88 443 180 562
6 1371764 RAHUL YADAV            48 1092 55 221 77 811 180 562
7 1330998 ASHWANI TANWAR         69 521 49 314 61 1342 179 568
8 1344781 TUSHAR KHANDURI        64 636 33 775 60 1372 157 841
9 1389924 RAHUL VYAS             67 564 10 1843 71 1031 148 959
10 1380934 SHUBHAM KUMAR          55 883 22 1239 64 1240 141 1075
11 1379750 ARYAN GAUTAM           41 1319 17 1482 82 639 140 1098
12 1333293 AKARSH REDDY.T         46 1169 18 1439 62 1314 126 1272
13 1380856 JATIN CHAUHAN          33 1588 27 1011 64 1240 124 1305
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY      56 843 0 2297 63 1284 119 1395
15 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH 12 2110 50 300 52 1604 114 1463
16 1333216 SUJYOTI JHA            20 1924 8 1946 65 1205 93 1743
17 1361803 ASHISH KUMAR           28 1737 8 1946 44 1787 80 1885
18 1337305 NIKITA SINGH           20 1924 16 1528 43 1810 79 1897
19 1392384 KESHAV KUMAR           14 2068 17 1482 36 1946 67 2017
20 1376994 VAISHNAVI SINGH        10 2153 12 1738 44 1787 66 2031
21 1373353 HRITIK KUMAR           34 1554 0 2297 28 2091 62 2072
22 1370901 MOHIT YADAV            6 2232 9 1894 41 1843 56 2121
23 1336073 PRITTESH SINGH         5 2248 13 1683 35 1967 53 2146
24 1372298 SURAJ SINGH            16 2024 3 2150 33 1998 52 2151
25 1352286 NIDHI                  6 2232 20 1326 20 2208 46 2199
26 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI 9 2169 6 2030 14 2290 29 2279
27 1338092 YASHASVA LONKAR        -3 2366 16 1528 15 2275 28 2284
28 1374808 HARSHITA               2 2302 8 1946 11 2314 21 2327