REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 06.10.2018 RESULT (ATTENDED : 3754)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 06.10.2018 RESULT (ATTENDED : 3754)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1425762 SATYAM                              120 26 115 9 105 28 340 3
2 1324394 RITIK RAJ                           88 669 120 2 100 58 308 58
3 1344763 SAKSHAM SONI                        97 422 95 180 55 866 247 307
4 1383843 ANANT                               59 1787 63 801 79 256 201 686
5 1330998 ASHWANI TANWAR                      85 757 50 1228 52 975 187 847
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH                 84 783 69 646 31 2062 184 889
7 1380934 SHUBHAM KUMAR                       56 1921 42 1544 47 1183 145 1475
8 1371764 RAHUL YADAV                         60 1732 55 1051 29 2182 144 1496
9 1379750 ARYAN GAUTAM                        43 2569 60 895 38 1620 141 1539
10 1380856 JATIN CHAUHAN                       44 2521 39 1685 46 1223 129 1768
11 1490446 ARYAN ANAND                         65 1495 46 1396 16 2973 127 1802
12 1361803 ASHISH KUMAR                        50 2238 38 1725 34 1870 122 1890
13 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH              34 2969 46 1396 31 2062 111 2145
14 1337305 NIKITA SINGH                        38 2795 38 1725 35 1817 111 2145
15 1344781 TUSHAR KHANDURI                     51 2179 27 2321 29 2182 107 2252
16 1389924 RAHUL VYAS                          57 1872 40 1641 9 3400 106 2269
17 1380321 KANCHAN CHOWDHARY                   31 3079 43 1500 30 2125 104 2320
18 1372298 SURAJ SINGH                         21 3402 36 1821 37 1688 94 2533
19 1383108 ANEESH YADAV                        25 3304 35 1882 30 2125 90 2620
20 1565869 ABHINAV RAJ                         25 3304 19 2789 46 1223 90 2620
21 1333293 AKARSH REDDY.T                      14 3571 31 2099 33 1947 78 2854
22 1352286 NIDHI                               32 3034 29 2212 16 2973 77 2876
23 1370901 MOHIT YADAV                         23 3355 21 2669 19 2789 63 3153
24 1333216 SUJYOTI JHA                         24 3327 9 3308 21 2648 54 3319
25 1336073 PRITTESH SINGH                      7 3689 31 2099 1 3700 39 3534
26 1402919 RITICK ROUSHAN                      23 3355 3 3559 11 3274 37 3559
27 1373353 HRITIK KUMAR                        27 3239 0 3734 9 3400 36 3572
28 1376994 VAISHNAVI SINGH                     20 3430 14 3055 -3 3789 31 3627
29 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI              5 3713 2 3588 9 3400 16 3719