PTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 30.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3506)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 30.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3506)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI            45 161 32 1007 41 363 118 348
2 1383843 ANANT                   30 739 44 450 40 386 114 390
3 1371764 RAHUL YADAV             21 1602 56 176 35 588 112 421
4 1324394 RITIK RAJ               30 739 40 607 29 901 99 629
5 1379750 ARYAN GAUTAM            25 1186 29 1228 34 630 88 842
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     23 1378 34 886 27 1000 84 931
7 1389924 RAHUL VYAS              18 1991 21 1898 41 363 80 1038
8 1330998 ASHWANI TANWAR          11 2967 27 1369 34 630 72 1265
9 1380934 SHUBHAM KUMAR           16 2270 23 1714 26 1066 65 1481
10 1337305 NIKITA SINGH            20 1715 30 1154 13 2196 63 1553
11 1344781 TUSHAR KHANDURI         14 2568 27 1369 15 1996 56 1880
12 1333216 SUJYOTI JHA             17 2097 13 2774 19 1586 49 2201
13 1372298 SURAJ SINGH             16 2270 21 1898 10 2547 47 2309
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       9 3108 13 2774 24 1207 46 2356
15 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH  5 3402 25 1529 16 1880 46 2356
16 1490446 ARYAN ANAND             23 1378 11 3038 12 2341 46 2356
17 1392384 KESHAV KUMAR            19 1844 5 3399 15 1996 39 2706
18 1376994 VAISHNAVI SINGH         12 2835 13 2774 8 2772 33 2976
19 1354253 RUSHIL KUMAR            12 2835 14 2701 4 3173 30 3120
20 1352286 NIDHI                   12 2835 4 3461 4 3173 20 3411