PTA + GTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 14.10.2018 RESULT (ATTENDED : 1589)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA + GTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 14.10.2018 RESULT (ATTENDED : 1589)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (124) M-RANK PHY   (124) P-RANK CHE    (124) C-RANK TOT (372) T-RANK
1 1425762 SATYAM                     77 46 98 18 82 34 257 21
2 1344763 SAKSHAM SONI               62 116 64 219 58 166 184 136
3 1324394 RITIK RAJ                  49 229 65 204 29 726 143 286
4 1383843 ANANT                      27 633 46 515 46 317 119 449
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH        13 1147 49 458 43 377 105 566
6 1371764 RAHUL YADAV                21 831 52 396 21 1034 94 680
7 1344781 TUSHAR KHANDURI            24 721 38 714 29 726 91 724
8 1337305 NIKITA SINGH               21 831 29 1010 35 557 85 799
9 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH     1 1545 64 219 16 1202 81 868
10 1380934 SHUBHAM KUMAR              20 879 35 799 14 1268 69 1020
11 1380321 KANCHAN CHOWDHARY          19 921 23 1211 22 996 64 1093
12 1379750 ARYAN GAUTAM               13 1147 31 940 19 1091 63 1109
13 1490446 ARYAN ANAND                10 1262 37 750 15 1235 62 1120
14 1434557 RITEK SAXENA               12 1200 17 1400 18 1131 47 1305
15 1352286 NIDHI                      12 1200 18 1371 12 1337 42 1362
16 1389924 RAHUL VYAS                 3 1511 31 940 7 1485 41 1376
17 1376994 VAISHNAVI SINGH            0 1567 15 1474 19 1091 34 1464
18 1330998 ASHWANI TANWAR             9 1310 17 1400 7 1485 33 1475
19 1354253 RUSHIL KUMAR               3 1511 16 1443 3 1575 22 1560
20 1333293 AKARSH REDDY.T             -3 1581 14 1499 7 1485 18 1580