(MAIN) XII PASS IIT FAST TRACK ON 15.10.2018 RESULT (ATTENDED :631)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 15.10.2018 RESULT  (ATTENDED :631)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1582520 SHREY GOYAL                         98 27 72 27 91 11 261 12
2 1581778 ABHISHEK KUMAR                      105 10 63 45 66 90 234 28
3 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH                96 30 69 34 51 173 216 38
4 1560764 SHOBHEET PANDEY                     90 51 30 266 91 11 211 44
5 1570020 KESHAV JHA                          92 40 51 100 65 93 208 45
6 1565869 ABHINAV RAJ                         95 36 33 226 75 47 203 48
7 1565059 PRAGYAN SINGH                       92 40 15 429 78 40 185 69
8 1581780 AYUSH VATS                          71 114 18 392 81 33 170 94
9 1557864 LOKESH VERMA                        62 157 34 216 69 70 165 106
10 1568903 ASHWIN GUPTA                        71 114 34 216 55 147 160 118
11 1481911 VIDYOTMA                            90 51 28 294 40 283 158 123
12 1557780 PRAJESH RAJ SINGH                   65 143 78 13 11 568 154 131
13 1583643 PRIYANSHI YADAV                     46 279 14 438 76 41 136 186
14 1582814 SAURAV SHARMA                       44 293 31 256 58 124 133 193
15 1555396 NAVNEET TANAJI 45 287 53 88 33 364 131 201
16 1559709 DURGESH MISHRA                      55 203 23 341 53 164 131 201
17 1547971 DIVAKAR MISHRA                      55 203 40 162 36 327 131 201
18 1566630 MOHIT KUMAR                         67 129 32 243 29 413 128 211
19 1546325 SUMANT KUMAR                        47 270 14 438 58 124 119 237
20 1372298 SURAJ SINGH                         60 169 12 457 38 307 110 280
21 1567658 ADITYA VASHISHTHA                   39 344 51 100 18 526 108 294
22 1380856 JATIN CHAUHAN                       54 210 3 566 47 201 104 310
23 1580347 PARAS NAYAL                         76 89 8 501 20 502 104 310
24 1566641 ARPIT PATEL                         72 106 13 445 17 532 102 319
25 1578652 NAMAN KAUSHIK                       62 157 2 574 37 319 101 323
26 1566471 VIPIN KUMAR MISHRA                  58 179 10 483 30 402 98 344
27 1582128 AMIR KHAN                           27 445 6 529 63 99 96 352
28 1569216 SHRISTI VARSHNEY                    56 194 15 429 23 469 94 359
29 1361803 ASHISH KUMAR                        54 210 6 529 33 364 93 363
30 1547948 DEEPAK RATHORE                      31 411 29 279 32 379 92 368
31 1580345 LAKSHAY VERMA                       46 279 8 501 29 413 83 410
32 1582444 AMMAN AGRAWAL                       47 270 25 327 9 579 81 421
33 1583915 MUKESH CHAUHAN                      31 411 18 392 22 481 71 464
34 1580039 JARUL JANGID                        38 357 11 472 17 532 66 483
35 1584827 ANKIT KUMAR                         44 293 5 540 13 559 62 496
36 1583444 VISHAL SHARMA                       34 383 -6 626 31 391 59 504
37 1556988 HARSH KUMAR                         52 228 0 603 5 600 57 509
38 1583637 ANKUSH SINGH                        17 516 3 566 33 364 53 528
39 1577504 SAMRAT SINGH CHAUHAN                3 599 30 266 15 544 48 548
40 1579580 VISHAL SINGH BHANDARI               22 483 0 603 20 502 42 560
41 1583533 ASHISH KUMAR                        10 564 3 566 22 481 35 578
42 1383108 ANEESH YADAV                        2 605 16 411 13 559 31 590
43 1569988 MRIDUL KUMAR                        26 457 0 603 0 620 26 607
44 1585507 SAUJAS KUMAR                        1 609 8 501 10 572 19 616