(MAIN) XII PASS IIT FAST TRACK ON 08.10.2018 RESULT (ATTENDED :674)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 08.10.2018 RESULT  (ATTENDED :674)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1560764 SHOBHEET PANDEY          102 3 88 18 94 6 284 3
2 1582520 SHREY GOYAL              89 20 95 9 97 4 281 4
3 1565869 ABHINAV RAJ              71 54 58 118 108 1 237 19
4 1570020 KESHAV JHA               85 26 48 195 83 39 216 36
5 1572798 YASH RATHORE             67 75 61 99 83 39 211 38
6 1581778 ABHISHEK KUMAR           55 151 65 76 80 54 200 51
7 1566630 MOHIT KUMAR              53 161 60 108 83 39 196 56
8 1568903 ASHWIN GUPTA             66 82 51 169 65 134 182 89
9 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH     48 223 70 61 63 146 181 91
10 1557780 PRAJESH RAJ SINGH        55 151 79 38 44 333 178 99
11 1565059 PRAGYAN SINGH            55 151 54 144 59 183 168 119
12 1581455 TINKU                    50 192 50 177 59 183 159 146
13 1578115 JAYESH ANTIL             47 238 60 108 49 275 156 152
14 1580345 LAKSHAY VERMA            47 238 33 320 73 88 153 164
15 1547971 DIVAKAR MISHRA           42 288 41 246 63 146 146 191
16 1481911 VIDYOTMA                 67 75 30 359 44 333 141 209
17 1584718 DHRUV TALWAR             37 351 52 161 46 305 135 237
18 1582444 AMMAN AGRAWAL            37 351 41 246 55 211 133 245
19 1583444 VISHAL SHARMA            44 269 40 256 49 275 133 245
20 1577829 JAI PRAKASH              55 151 30 359 47 294 132 250
21 1566641 ARPIT PATEL              52 173 2 655 77 68 131 255
22 1580347 PARAS NAYAL              48 223 51 169 26 518 125 282
23 1555396 NAVNEET TANAJI CHIMANSHE 40 312 52 161 32 462 124 283
24 1578652 NAMAN KAUSHIK            29 448 23 434 67 121 119 304
25 1585245 SHUBHAM YADAV            37 351 58 118 23 540 118 310
26 1557864 LOKESH VERMA             27 473 39 264 48 283 114 333
27 1575032 JAYDEV                   25 486 48 195 36 423 109 358
28 1582814 SAURAV SHARMA            20 529 32 333 57 197 109 358
29 1361803 ASHISH KUMAR             45 257 35 297 26 518 106 376
30 1567658 ADITYA VASHISHTHA        50 192 28 375 22 548 100 409
31 1583915 MUKESH CHAUHAN           29 448 39 264 30 480 98 418
32 1575772 ANKIT JHA                49 208 11 580 38 405 98 418
33 1546325 SUMANT KUMAR             38 334 20 475 35 435 93 437
34 1547948 DEEPAK RATHORE           32 409 32 333 26 518 90 455
35 1563285 RITU TIWARI              15 577 54 144 21 559 90 455
36 1567809 NIKHIL TIWARI            38 334 36 286 12 638 86 476
37 1563562 SHIVANI                  43 278 22 445 16 605 81 494
38 1569988 MRIDUL KUMAR             39 324 23 434 17 594 79 503
39 1372298 SURAJ SINGH              20 529 19 488 39 394 78 504
40 1584827 ANKIT KUMAR              21 522 25 410 26 518 72 532
41 1577504 SAMRAT SINGH CHAUHAN     42 288 15 536 15 614 72 532
42 1559709 DURGESH MISHRA           48 223 8 603 16 605 72 532
43 1583643 PRIYANSHI YADAV          30 430 17 516 23 540 70 539
44 1579146 GARIMA                   41 302 5 624 18 587 64 564
45 1579628 TUSHAR GUSAIN            15 577 29 367 13 627 57 589
46 1583637 ANKUSH SINGH             17 554 24 423 14 622 55 594
47 1584290 ANJALI SINGH             9 616 13 560 27 506 49 610
48 1559470 DAKESH RANA              13 592 1 658 30 480 44 625