(MAIN) XI IIT REG ON 15.10.2018 RESULT (ATTENDED :558)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 15.10.2018 RESULT  (ATTENDED :558)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1527999 SHUBHAM                             26 354 33 463 72 280 131 372
2 1581204 AKASH KUMAR YADAV                   13 443 42 401 69 304 124 391
3 1574487 HARKIRAT SINGH                      66 139 27 500 28 510 121 402
4 1521882 HRITIK  KUMAR PANDEY                41 254 0 557 64 351 105 447
5 1565759 KARTIK SHARMA                       42 246 27 500 12 541 81 497
6 1577931 ADITYA YADAV                        35 297 48 334 -2 558 81 497
7 1568025 NARAYANAM VAMSI                     6 488 22 519 48 436 76 501
8 1543277 AKASH KUMAR PANDEY                  15 430 19 526 29 505 63 523
9 1573091 SAHIL KHOKHAR                       25 363 36 445 0 557 61 525
10 1577830 ROHIT BHARDWAJ                      23 375 28 492 9 545 60 526
11 1522208 ANKUR RAJNETA                       15 430 43 391 0 557 58 527
12 1573795 AARAV BORAH                         32 313 12 541 0 557 44 540
13 1574651 NIKHIL YADAV                        8 477 10 545 18 532 36 549
14 1575921 ADITYAVARDHAN SINGH                 11 455 13 537 2 551 26 552
15 1571724 SETOO KUMAR                         0 544 8 549 7 547 15 554
16 1508614 ABHILESH KUMAR RAI                  4 507 1 555 8 546 13 556