(MAIN) XI IIT REG ON 01.10.2018 RESULT (ATTENDED :807)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 01.10.2018 RESULT  (ATTENDED :807)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1527999 SHUBHAM              7 725 37 496 41 361 85 560
2 1574487 HARKIRAT SINGH       32 427 18 682 28 543 78 597
3 1561133 ABHISHEK SINGH       14 647 46 409 2 785 62 671
4 1573091 SAHIL KHOKHAR        4 750 38 479 10 734 52 710
5 1581204 AKASH KUMAR YADAV    -2 795 50 366 1 793 49 724
6 1565759 KARTIK SHARMA        14 647 17 692 15 692 46 731
7 1565792 VIPUL GUPTA          15 635 19 673 6 763 40 748
8 1568025 NARAYANAM VAMSI      -1 787 18 682 15 692 32 763
9 1562242 AARYAN SINGH         0 781 23 640 6 763 29 767
10 1548890 PIYUSH               15 635 2 787 11 723 28 768
11 1522208 ANKUR RAJNETA        22 547 -2 801 4 779 24 775
12 1575921 ADITYAVARDHAN SINGH  12 672 11 728 1 793 24 775
13 1508614 ABHILESH KUMAR RAI   5 741 2 787 7 751 14 791
14 1574651 NIKHIL YADAV         0 781 2 787 5 772 7 796
15 1573795 AARAV BORAH          8 710 4 772 -8 804 4 800
16 1550505 ADITYA BAHMAN        0 781 5 765 -2 798 3 801
17 1543277 AKASH KUMAR PANDEY   -4 801 -10 806 6 763 -8 806