(MAIN) XI IIT IC ON 15.10.2018 RESULT (ATTENDED :222)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT IC ON 15.10.2018 RESULT  (ATTENDED :222)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1517555 MUJTABAH JAVED MALIK                67 28 63 10 42 55 172 11
2 1514245 RITIK                               42 98 59 16 40 59 141 33
3 1538128 ASHISH PANDEY                       60 46 66 7 12 166 138 39
4 1526794 YASH VARDHAN SINGH                  44 88 66 7 10 177 120 66
5 1457478 KRISHNA SOMESH DAHALE               34 127 66 7 9 180 109 83
6 1459525 ADITYA BISHT                        29 140 61 13 15 156 105 90
7 1533321 MANSI                               48 71 37 71 16 151 101 94
8 1489081 PARAMVIR                            61 42 14 178 12 166 87 122
9 1511544 ARYADEEP CHOUDHARY                  44 88 0 220 43 50 87 122
10 1515221 VISHAL GAURAV                       38 116 30 96 19 138 87 122
11 1464019 SIDDHANT RAI NIGAM                  18 176 57 18 0 212 75 136
12 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     28 144 21 136 25 116 74 140
13 1486905 MD MAAZ YAZDANI                     21 166 18 158 27 106 66 148
14 1519149 NIKHIL KUMAR                        46 80 18 158 0 212 64 154
15 1540053 AMIT PAL                            43 94 10 193 11 170 64 154
16 1475475 SIDDHANT                            42 98 18 158 3 197 63 156
17 1519897 UTKARSH KARN                        33 128 15 173 13 164 61 161
18 1478339 RAHUL RAJPUT                        15 183 37 71 9 180 61 161
19 1510508 AYUSH SHANDILYA                     31 135 16 166 13 164 60 165
20 1529635 ANUJ KUMAR GOND                     14 186 23 120 18 143 55 170
21 1462460 NAMIT JAIN                          12 191 32 85 7 185 51 178
22 1512730 ABHISHEK AANAND                     15 183 19 150 15 156 49 181
23 1556182 NISHANT KUMAR                       28 144 14 178 6 189 48 182
24 1515417 NITISH KUMAR                        14 186 14 178 14 160 42 193
25 1184049 PRADYUMNA OJHA                      27 148 16 166 -1 213 42 193
26 1520391 ADITYA YADAV                        10 196 10 193 1 204 21 208
27 1528960 AAYUSH ANAND SINHA                  4 208 16 166 0 212 20 211
28 1545302 ANVAY DUBEY                         9 197 15 173 -4 219 20 211