JR-IZ ADV TEST ON 08.10.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 08.10.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (82) M-RANK PHY   (82) P-RANK CHE    (82) C-RANK TOT (246) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                              13 1009 16 424 17 274 46 168
2 1518510 RASHIK RAJ                               17 732 24 234 0 1934 41 187
3 1518492 KAVISH RAJ                               0 2263 37 93 0 1934 37 208
4 1458886 YASH BHARTARI                            8 1437 12 605 4 1366 24 276
5 1462461 DEV TYAGI                                -2 2468 24 234 2 1643 24 276
6 1515508 ADITI PATHAK                             10 1251 10 715 0 1934 20 312
7 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        6 1602 9 746 0 1934 15 351
8 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                      0 2263 4 1344 8 900 12 374
9 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       8 1437 4 1344 0 1934 12 374
10 1508618 SUVIGYA GARG                             8 1437 4 1344 -4 2387 8 400
11 1462449 TUSHAR JAIN                              -2 2468 16 424 -8 2690 6 416
12 1462304 NIKHIL TIWARI                            0 2263 12 605 -10 2770 2 454
13 1456900 NEIELOTPAL RAO                           0 2263 6 1078 -5 2407 1 466