JR-IZ ADV TEST ON 01.10.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-IZ  ADV TEST  ON 01.10.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1189660 NISHKARSH LUTHRA                         52 91 20 670 31 437 103 113
2 1470496 HUNNY SINGH                              14 2356 30 258 30 490 74 217
3 1462304 NIKHIL TIWARI                            34 399 23 485 7 2520 64 275
4 1515508 ADITI PATHAK                             36 340 11 1888 6 2618 53 373
5 1508618 SUVIGYA GARG                             32 520 8 2510 13 1918 53 373
6 1462120 PALAK PRATEEK                            28 786 7 2627 16 1622 51 390
7 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         31 560 9 2030 2 2851 42 467
8 1511500 PLAKSHA                                  20 1667 11 1888 10 2271 41 483
9 1518492 KAVISH RAJ                               11 2696 20 670 10 2271 41 483
10 1462462 PRIYA AGRAWAL                            23 1282 5 2759 10 2271 38 513
11 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        14 2356 9 2030 14 1836 37 517
12 1458389 ANURAG TAKALKAR                          28 786 8 2510 0 2930 36 522
13 1514399 ANSHU PRIYA                              20 1667 8 2510 6 2618 34 544
14 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 8 2937 16 1095 8 2450 32 565
15 1518510 RASHIK RAJ                               23 1282 11 1888 -2 2984 32 565
16 1458886 YASH BHARTARI                            12 2636 14 1290 4 2742 30 575
17 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       9 2812 23 485 -3 2996 29 580
18 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      8 2937 19 738 1 2871 28 586
19 1462461 DEV TYAGI                                14 2356 1 3024 11 2142 26 599
20 1586441 AYUSH NARAYANA KAMAL                     12 2636 8 2510 5 2653 25 604
21 1514904 VAIBHAV SINGH                            12 2636 8 2510 1 2871 21 613
22 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        16 2208 8 2510 -4 3017 20 617
23 1458622 SURABHI KUMARI                           8 2937 4 2937 8 2450 20 617
24 1456900 NEIELOTPAL RAO                           8 2937 10 1987 1 2871 19 620
25 1519878 ANKIT KUMAR                              9 2812 8 2510 2 2851 19 620
26 1460261 ASLESHA DE                               12 2636 4 2937 2 2851 18 622
27 1462449 TUSHAR JAIN                              7 2974 12 1748 -4 3017 15 628