XII_IC_SPARK RESULT (EXAM DATE : 20.08.2018)

NARAYANA IIT / NEET ACADEMY - DWARKA - 11
XII_IC_SPARK  RESULT   (EXAM DATE : 20.08.2018)
SL_NO ROLL NAME PHY        120 CHE        120 MATH        120 Total          360
1 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA. 45 105 56 206
2 1330472 SAJAL SINGHAL. 57 98 32 187
3 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA. 48 100 35 183
4 1420007 VISHAL CHAUDHARY. 52 53 49 154
5 1433264 SHUBHAM SINGH. 17 101 35 153
6 1366417 HARSH. 39 68 34 141
7 1329033 SAHIL HARJAI. 15 83 28 126
8 1383048 PRATYUSH ARYAN. 34 73 15 122
9 1401246 DRRUV UPADHYAY. 29 66 25 120
10 1443955 ADI PANDEY. 10 71 32 113
11 1355767 ARYAN. 59 54 -2 111
12 1382752 ISHITA GAUR. 38 49 20 107
13 1400354 ROHIT YADAV. 18 51 29 98
14 1354131 SAKSHI KUMARI. 27 66 0 93
15 1330933 KARTHIK NAMBIAR. 5 66 14 85
16 1438261 SHIVAM JHA. 23 34 25 82
17 1330476 RIYA SINGH. 2 33 26 61
18 1509858 VINAYAK BHATT. 6 4 47 57
19 1437281 NAVNEET KUMAR. 5 31 10 46
20 1408575 AARUSHI BISWAS. 0 26 8 34