XI PMT IC (NEET MODEL) ON 24.09.2018 RESULT (ATTENDED : 76)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XI PMT IC (NEET MODEL) ON 24.09.2018 RESULT   (ATTENDED : 76)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1463386 HRITIK SHOKEEN        153 2 142 6 155 2 151 1 601 2
2 1519121 CH.JAYA SANJANA        137 5 120 19 117 6 93 9 467 4
3 1557475 MOHIT YADAV            120 9 126 15 53 38 110 3 409 7
4 1527531 PRIYANKA              102 18 116 20 56 34 99 6 373 13
5 1495208 VEENU                  123 8 104 28 64 29 72 21 363 15
6 1518500 KAPISHWER              85 40 70 47 110 8 95 7 360 18
7 1566024 NANDAN KUMAR          90 31 71 45 92 15 93 9 346 22
8 1520029 NEHA SHARMA            84 42 120 19 46 46 87 14 337 26
9 1462451 VAISHNAVI SENGAR      133 6 70 47 87 19 40 47 330 28
10 1474547 SHIVANGI THAKUR        108 11 112 24 55 35 50 39 325 29
11 1513701 GARGI SHARMA          88 35 105 27 35 55 90 12 318 31
12 1511999 MUSKAN                97 25 85 39 29 61 80 15 291 34
13 1521330 MAYANK YADAV          87 37 54 58 106 10 41 45 288 35
14 1518739 PRANAV SHARMA          70 50 100 32 49 43 56 34 275 37
15 1546240 DIKSHA SULEKH          97 25 129 12 5 72 40 47 271 38
16 1495207 KIRTI                  69 52 72 44 59 31 68 24 268 39
17 1516287 PRIYANSHU MADESHIA    124 7 58 57 53 38 31 54 266 40
18 1511487 SIMRAN MITTAL          82 43 72 44 50 42 61 29 265 41
19 1176087 VITASTA TIKU          66 58 37 70 80 21 54 36 237 47
20 1578432 ANOOP SHUKLA          77 48 67 51 48 45 42 44 234 49
21 1487482 MALLIKA SINHA          67 57 83 40 48 45 20 63 218 52
22 1466223 ANUSHKA SINGH          81 44 89 37 2 74 37 50 209 57
23 1531257 SAKSHI GOSWAMI        56 61 67 51 19 66 65 25 207 58
24 1573241 ROHIT SINGH            67 57 52 62 51 40 30 55 200 60
25 1482671 SHAURYA MANDERNA      57 60 50 63 59 31 31 54 197 61
26 1579142 SHWETA YADAV          68 53 52 62 41 52 31 54 192 62
27 1561160 SHIVAM CHAUDHARY      29 68 48 64 51 40 58 33 186 63
28 1499357 CHAHAT YADAV          48 63 52 62 40 54 36 51 176 65
29 1517024 SUDEEPTI MOHANTA      26 71 39 67 41 52 58 33 164 66
30 1508609 ASHISH GHOSH          86 38 37 70 44 48 -5 76 162 67
31 1463059 ABHILASHA MISHRA      30 67 47 66 -6 76 2 73 73 72