X NTSE - 24.09.2018 RESULT (ATTENDED :97)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 24.09.2018 RESULT  (ATTENDED :97)
SNO ADMNO NAME MAT          50 Rank MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         47 1 9 5 6 35 7 4 5 15 15 11 89 1
2 1389267 YUG  SHARMA                         42 14 7 32 7 11 5 32 4 42 19 1 84 3
3 1440961 KARTIKEYA SINGH                     46 2 7 32 5 60 3 66 6 2 16 6 83 4
4 1439601 NIKITA                              45 4 6 46 5 60 0 97 5 15 16 6 77 9
5 1343509 AMAR PRASAD                         40 17 5 58 5 60 2 88 5 15 17 2 74 13
6 1344243 MANOJ KUMAR                         43 9 5 58 6 35 2 88 3 69 12 39 71 23
7 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  42 14 6 46 4 81 4 49 3 69 12 39 71 23
8 1526035 AYUSH KUMAR                         36 35 8 12 4 81 2 88 5 15 16 6 71 23
9 1461307 SHIVANSH PRATAP SINGH               39 22 5 58 6 35 4 49 4 42 11 51 69 28
10 1476972 SHATAKSHI                           39 22 3 88 5 60 1 93 2 89 13 26 63 39
11 1331081 SAKSHAM MISHRA                      28 66 4 71 7 11 6 16 3 69 13 26 61 45
12 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA                  38 26 6 46 3 90 2 88 3 69 9 74 61 45
13 1476610 DAKSH DUA                           30 60 7 32 5 60 3 66 5 15 11 51 61 45
14 1363492 AYUSHI NEHRA                        34 42 3 88 4 81 2 88 3 69 14 20 60 50
15 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  30 60 3 88 5 60 4 49 4 42 12 39 58 52
16 1461309 CHIRAG VATS                         32 56 3 88 4 81 2 88 5 15 11 51 57 54
17 1344882 SAHIL SINGH                         38 26 2 93 2 97 2 88 2 89 7 86 53 70
18 1338251 ASHISH JHA                          33 48 3 88 4 81 3 66 3 69 7 86 53 70
19 1458582 NIKUNJ BENIWAL                      23 82 3 88 5 60 2 88 3 69 12 39 48 78
20 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                11 96 3 88 6 35 2 88 3 69 8 80 33 94