X NTSE - 17.09.2018 RESULT (ATTENDED :81)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 17.09.2018 RESULT  (ATTENDED :81)
SNO ADMNO NAME MAT          50 Rank MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1445574 LAKSHAY SABHARWAL                   50 1 5 42 7 1 7 13 6 1 11 14 86 1
2 1389267 YUG  SHARMA                         44 3 9 5 4 43 7 13 5 7 14 7 83 2
3 1374134 RIYA MITTAL                         43 6 10 3 4 43 7 13 3 30 15 3 82 3
4 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  34 25 8 9 5 19 5 36 4 13 16 2 72 5
5 1349656 CHETAN SHARMA                       39 12 7 18 5 19 7 13 2 53 9 25 69 8
6 1476972 SHATAKSHI                           37 17 6 29 5 19 5 36 5 7 9 25 67 9
7 1476436 NISHITA SHARMA                      39 12 6 29 4 43 5 36 5 7 6 51 65 13
8 1344243 MANOJ KUMAR                         43 6 4 52 3 57 3 66 2 53 8 29 63 15
9 1363492 AYUSHI NEHRA                        29 34 5 42 4 43 5 36 5 7 14 7 62 18
10 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  30 32 5 42 3 57 7 13 1 72 16 2 62 18
11 1439601 NIKITA                              29 34 6 29 6 4 4 52 3 30 11 14 59 24
12 1343509 AMAR PRASAD                         33 26 2 71 5 19 4 52 3 30 12 11 59 24
13 1331081 SAKSHAM MISHRA                      31 29 6 29 4 43 7 13 5 7 5 62 58 27
14 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  28 41 5 42 5 19 6 22 2 53 10 17 56 33
15 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                25 51 4 52 4 43 6 22 3 30 12 11 54 36
16 1338251 ASHISH JHA                          27 45 6 29 3 57 3 66 3 30 5 62 47 43
17 1461309 CHIRAG VATS                         21 61 2 71 5 19 3 66 1 72 14 7 46 45
18 1344882 SAHIL SINGH                         21 61 4 52 4 43 5 36 2 53 6 51 42 54
19 1470768 SHREYA SHEKHAR                      19 66 3 61 4 43 4 52 3 30 8 29 41 57
20 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               28 41 3 61 1 75 4 52 3 30 2 79 41 57
21 1526035 AYUSH KUMAR                         13 75 3 61 3 57 2 74 2 53 14 7 37 64