TEST TYPE-MAINS)-XiI-IIT-Ic cf-NORTH ,TEST DATE-03-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-580)

TEST TYPE-MAINS)-XiI-IIT-Ic cf-NORTH ,TEST DATE-03-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-580)
S NO ROLL_NO NAME MATH

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1358331 SHUBH SHARMA 11 513 52 118 32 185 95 289
2 1391783 VAIBHAV 24 441 24 302 40 131 88 309
3 1392893 ROHIT CHAUHAN 50 272 34 221 3 516 87 312
4 1352302 NIKHIL M.V 29 412 36 198 3 516 68 395
5 1357924 RAHUL JOSHI 25 435 25 295 18 321 68 395
6 1487491 VEDANT JAMWAL 9 523 5 496 28 210 42 473
7 1392904 DIVYA 15 493 -3 562 19 313 31 519
8 1394488 SONU RAJ 5 541 10 443 13 386 28 530
9 1379872 NIKHIL KUMAR SINGH 5 541 2 521 6 480 13 555
10 1191557 GULSHAN K JANGRA 0 567 5 496 0 548 5 568
11 1335237 SHUBHAM KUMAR KAKTWAN 2 553 4 504 -6 574 0 573