TEST TYPE-Main xii- Spark,Exam Date-03-09-2018

TEST TYPE-Main xii- Spark,Exam Date-03-09-2018 
S NO ROLL_NO Name PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR MATH

(120)
MR TOTAL

(360)
AIR
1 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA. 83 1 74 2 47 2 204 1
2 1383048 PRATYUSH ARYAN. 79 3 64 7 43 3 186 2
3 1330472 SAJAL SINGHAL. 57 7 84 1 39 4 180 3
4 1330953 SOUMYADEEP DAS. 73 4 51 8 32 5 156 4
5 1370872 PRATEEK BHARDWAJ. 63 6 35 12 54 1 152 5
6 1433264 SHUBHAM SINGH. 81 2 68 4 0 13 149 6
7 1420007 VISHAL CHAUDHARY. 68 5 65 6 3 11 136 7
8 1366417 HARSH. 41 10 50 9 31 6 122 8
9 1329033 SAHIL HARJAI. 50 9 50 9 6 10 106 9
10 1330937 ADITI SINGH. 33 11 67 5 2 12 102 10
11 1443955 ADI PANDEY. 16 13 72 3 9 9 97 11
12 1355767 ARYAN. 51 8 33 13 11 8 95 12
13 1437281 NAVNEET KUMAR. 16 13 44 11 15 7 75 13
14 1408575 AARUSHI BISWAS. 29 12 30 14 0 13 59 14