TEST TYPE-(MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ-L25,TEST DATE-22-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-5068)

TEST TYPE-(MAIN)-SR-IIT-CO-SPARK(IZ-L25,TEST DATE-22-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-5068)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 84 34 77 164 12 4925 173 345
2 1329033 SAHIL HARJAI 51 690 47 1527 60 561 158 553
3 1433264 SHUBHAM SINGH 64 250 62 581 12 4925 138 996
4 1383048 PRATYUSH ARYAN 58 405 43 1835 35 2424 136 1041
5 1330953 SOUMYADEEP DAS 63 268 16 4315 31 2886 110 1944
6 1355767 ARYAN 56 471 34 2640 18 4364 108 2027
7 1366417 HARSH 34 1855 37 2349 30 3026 101 2328
8 1370999 VEDANSHI SAINI 9 4510 34 2640 40 1903 83 3262
9 1330937 ADITI SINGH 36 1668 19 4090 21 4012 76 3601
10 1330933 KARTHIK NAMBIAR 26 2709 1 5023 16 4570 43 4779
11 1437281 NAVNEET KUMAR 12 4252 13 4514 12 4925 37 4901