TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-23-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-29)

TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH  ,TEST DATE-23-09-2018 (TOTAL ATTENDANCE-29)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(64)
MR MATH

(192)
MR BIO

(88)
BR PHY

(88)
PR CHE

(88)
CR TOTAL

(520)
AIR
1 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 12 10 78 2 33 3 26 11 21 11 170 5
2 1474149 BHAWYA 2 19 45 11 29 11 34 8 29 6 139 7
3 1568063 PARNIKA BANERJEE 9 11 46 10 29 11 24 12 29 6 137 8
4 1515433 SANYAM MUKESH 2 19 60 9 6 20 34 8 21 11 123 11
5 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 2 19 34 14 29 11 21 14 34 3 120 12
6 1460364 RAKSHIT YADAV 13 7 44 12 34 2 8 20 20 12 119 13
7 1576978 ANGEL SOUMYA 3 14 33 15 21 17 13 19 28 7 98 16
8 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 7 13 29 17 29 11 13 19 13 16 91 17
9 1520377 APRAJITA MISHRA -3 20 23 18 29 11 13 19 -2 20 60 19
10 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 2 19 -6 20 29 11 13 19 6 18 44 20