TEST TYPE-CBSE)-X-STU-NORTH (SCIENCE),TEST DATE-09-09-2018

TEST TYPE-CBSE)-X-STU-NORTH (SCIENCE),TEST DATE-09-09-2018 
S NO ROLL_NO NAME SCIENCE

(80)
SR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg ER
1 1345204 BHAVYA GOYAL 72 22 72 90 22 90 22
2 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH 68.5 36 68.5 85.62 39 85.62 39
3 1476436 NISHITA SHARMA 67.5 41 67.5 84.37 45 84.37 45
4 1458582 NIKUNJ BENIWAL 56.5 85 56.5 70.62 90 70.62 90
5 1445299 VINAYAK ANAND 55 91 55 68.75 91 68.75 91
6 1343509 AMAR PRASAD 55 91 55 68.75 91 68.75 91
7 1575256 MAYANK KUMAR BHARTI 51 101 51 63.75 101 63.75 101
8 1344243 MANOJ KUMAR 50 105 50 62.5 105 62.5 105
9 1526035 AYUSH KUMAR 45 124 45 56.25 124 56.25 124
10 1445293 PRIYAVART KAUSHIK 43.5 129 43.5 54.37 131 54.37 131
11 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA 38.5 138 *       38.50 48.12 143 48.12 143
12 1517568 TANMAY SHANKAR BERIHA 38 144 *       38.00 47.5 144 47.5 144
13 1504477 PRANEET KUMAR 38 144 *       38.00 47.5 144 47.5 144
14 1372017 SIDDHANT MISHRA 35 151 *       35.00 43.75 151 43.75 151
15 1380302 PRINCE KUMAR 33.5 152 *       33.50 41.87 154 41.87 154
16 1511151 SNEHA RAI 32 157 *       32.00 40 157 40 157
17 1519253 VUDAYANA CHAITANYA KUMAR 25 171 *       25.00 31.25 171 31.25 171
18 1350551 AADITYA SINGH 21.5 172 *       21.50 26.87 173 26.87 173
19 1487226 CHANDAN PANDIT 21.5 172 *       21.50 26.87 173 26.87 173
20 1505011 ASHISH SHARMA 15 178 *       15.00 18.75 178 18.75 178
21 1445477 DIVYANSHU CHAUBEY 10.5 179 *       10.50 13.12 179 13.12 179