TEST TYPE-CBSE)-VIII-STU-NORTH (SCIENCE),TEST DATE-09-09-2018

TEST TYPE-CBSE)-VIII-STU-NORTH (SCIENCE),TEST DATE-09-09-2018 
S NO ROLL_NO NAME SCIENCE

(80)
SR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg ER
1 1459997 MANASWI SINGH 78.5 4 78.5 98.12 4 98.12 4
2 1495642 KANIKA RANA 77.5 5 77.5 96.87 5 96.87 5
3 1492282 TEJAS CHAUDHARY 76 8 76 95 8 95 8
4 1460368 ARIHANT JHA 75.5 8 75.5 94.37 10 94.37 10
5 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 75 11 75 93.75 11 93.75 11
6 1332868 HARSHAL KUMAR 73.5 16 73.5 91.87 18 91.87 18
7 1333229 AADITYA MUKU 69.5 28 69.5 86.87 32 86.87 32
8 1516415 ADITYA JHA 69 33 69 86.25 33 86.25 33
9 1329007 SAGNIK PAL 68.5 33 68.5 85.62 35 85.62 35
10 1352317 SHIVANSH SINGH 68.5 33 68.5 85.62 35 85.62 35
11 1510372 ANUSHKA SINHA 64 46 64 80 46 80 46
12 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 63.5 46 63.5 79.37 50 79.37 50
13 1476588 PARAS CHOUDHARY 62 55 62 77.5 55 77.5 55
14 1348144 SHAMBHAVI 59 61 59 73.75 61 73.75 61
15 1386670 RINAV VAISH 58.5 61 58.5 73.12 65 73.12 65
16 1554761 AARNAV SURESH 56.5 68 56.5 70.62 69 70.62 69
17 1495266 HARSHAL KAUR 56 70 56 70 70 70 70
18 1376965 ADITYA KUMAR 54 73 54 67.5 73 67.5 73
19 1514306 TANMAY RUSTAGI 53 77 53 66.25 77 66.25 77
20 1583454 SHINJINI DATTA 51 81 51 63.75 81 63.75 81
21 1567700 AMAN KUMAR PANDEY 51 81 51 63.75 81 63.75 81
22 1510328 MANNAT SAWHNEY 49.5 86 49.5 61.87 87 61.87 87
23 1487187 ANISH KUMAR 48.5 88 48.5 60.62 89 60.62 89
24 1341657 JAIDEEP KUMAR 46.5 92 46.5 58.12 99 58.12 99
25 1509837 TEJAS YADAV 45.5 100 45.5 56.87 103 56.87 103
26 1585192 RICHIT KASHYAP 37 124 37 46.25 124 46.25 124
27 1507379 PRANSH GUPTA 35 127 35 43.75 127 43.75 127
28 1458387 MOHIT KUMAR 31 134 31 38.75 134 38.75 134
29 1480586 VAIBHAV BHARDWAJ 30.5 134 30.5 38.12 136 38.12 136