TEST TYPE-CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-19-08-2018

TEST TYPE-CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-19-08-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR BIO

(13)
BR PHY

(13)
PR CHE

(13)
CR TOTAL

(79)
1 1470415 KREETIJAYA 32 21 13 1 10 55 10.5 10 65.5
2 1514198 HARSH KUMAR JHA 24 41 13 1 9.5 55 11.5 6 58
3 1476589 AAYUSH RAWAT 25 37 13 1 10 55 9.5 18 57.5
4 1467329 MANIKESH RANJAN SINHA 26 35 13 1 9.5 55 8.5 28 57
5 1487079 AKSHAY 25 37 13 1 6 80 9 28 53
6 1469444 SHAURYA BHANDARI 22 43 12 24 9 65 6.5 45 49.5
7 1462466 ANANT AGRAWAL 19 54 13 1 11 49 5 64 48
8 1469442 SUYASH BHANDARI 20 51 13 1 8.5 65 5 64 46.5
9 1464831 SATYAM KUMAR JHA 13 65 13 1 10 55 5 64 41
10 1462454 UJVAL SAI MUNAGALA 17 58 10.5 32 6 80 7 45 40.5
11 1523730 KUNWAR SAMARTH BHATT 7 74 13 1 10 55 5.5 52 35.5
12 1480867 SAMRIDHI JOON 3 82 13 1 9 65 6.5 45 31.5
13 1461258 KASHISH YADAV 3 82 11 32 9 65 5.5 52 28.5
14 1520089 YASH RAJ 10 69 8 58 5 84 5.5 52 28.5
15 1476585 MAJID RASOOL 2 85 7 68 7.5 73 4 75 20.5
16 1582409 FALAK SIDDIQUI -A- -- 10 42 7 78 3 83 20
17 1487170 PRANSHU PATHAK 2 85 8 58 4.5 84 3 83 17.5
18 1495442 MANISHANKAR 1 88 8.5 53 3.5 88 3 83 16
19 1534232 VANSH BHARDWAJ 5 77 5.5 76 *  1.50 89 1.5 86 13.5