TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-19-08-2018

TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-19-08-2018 
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR BIO

(13)
BR PHY

(13)
PR CHE

(13)
CR TOTAL

(79)
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 35 1 12 4 13 1 12 5 72
2 1459232 SAMYAK KUMAR SINGH 27 6 8 17 9 11 9 12 53
3 1568063 PARNIKA BANERJEE 20 8 11 7 11 4 7.5 13 49.5
4 1487928 PRANAMYA CHANDRA 9 18 12 4 8 16 11 7 40
5 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 13 14 11 7 5 25 7 15 36
6 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 4 20 11 7 9 11 10.5 7 34.5
7 1474149 BHAWYA 13 14 10 11 7 18 4 20 34
8 1460364 RAKSHIT YADAV 3 21 9 16 6 21 7 15 25
9 1515433 SANYAM MUKESH 13 14 1 26 6 21 4 20 24
10 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 0 27 8 17 7 18 8 13 23
11 1576978 ANGEL SOUMYA 3 21 11 7 6 21 2 22 22
12 1520377 APRAJITA MISHRA -A- -- 7 21 9.5 8 1 25 17.5
13 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 2 23 4 24 3.5 26 5 18 14.5
14 1579733 HARSHITA 1 25 0 28 6.5 18 1.5 22 9
15 1457780 ISHIKA SINGH 1 25 1 26 6 21 0 26 8