TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH (SCIENCE),TEST DATE-09-09-2018

TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH (SCIENCE),TEST DATE-09-09-2018 
S NO ROLL_NO NAME SCIENCE

(80)
SR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg ER
1 1498148 ISHAA PRIYADARSHAN 64 8 64 80 8 80 8
2 1568063 PARNIKA BANERJEE 53.5 13 53.5 66.87 13 66.87 13
3 1460364 RAKSHIT YADAV 41.5 15 41.5 51.87 16 51.87 16
4 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 38 17 38 47.5 17 47.5 17
5 1487928 PRANAMYA CHANDRA 37 20 37 46.25 20 46.25 20
6 1474149 BHAWYA 28.5 22 28.5 35.62 22 35.62 22
7 1576978 ANGEL SOUMYA 21.5 24 21.5 26.87 25 26.87 25
8 1520377 APRAJITA MISHRA 16 27 16 20 27 20 27
9 1515433 SANYAM MUKESH 10 28 10 12.5 28 12.5 28
10 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 8 30 8 10 30 10 30