REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 22.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3553)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 22.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3553)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1425762 SATYAM                     105 82 105 55 85 36 295 19
2 1344763 SAKSHAM SONI               95 214 60 682 86 27 241 157
3 1324394 RITIK RAJ                  87 360 75 367 77 98 239 169
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH        84 418 77 336 63 300 224 242
5 1383843 ANANT                      74 674 63 602 43 970 180 567
6 1380934 SHUBHAM KUMAR              77 582 42 1338 44 924 163 766
7 1371764 RAHUL YADAV                65 983 90 155 6 3238 161 794
8 1361803 ASHISH KUMAR               71 762 31 1905 45 882 147 980
9 1389924 RAHUL VYAS                 69 842 47 1135 23 2163 139 1130
10 1337305 NIKITA SINGH               40 2030 46 1161 50 678 136 1188
11 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH     54 1417 50 1016 31 1616 135 1207
12 1379750 ARYAN GAUTAM               44 1867 51 977 34 1428 129 1316
13 1344781 TUSHAR KHANDURI            55 1372 28 2095 36 1303 119 1508
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY          31 2474 37 1576 50 678 118 1531
15 1380856 JATIN CHAUHAN              70 805 18 2724 20 2367 108 1754
16 1330998 ASHWANI TANWAR             41 1989 31 1905 34 1428 106 1801
17 1490446 ARYAN ANAND                50 1602 32 1837 11 2961 93 2097
18 1402919 RITICK ROUSHAN             14 3202 20 2589 55 519 89 2191
19 1372298 SURAJ SINGH                47 1717 21 2532 17 2576 85 2280
20 1392384 KESHAV KUMAR               18 3048 31 1905 30 1684 79 2435
21 1373353 HRITIK KUMAR               37 2184 42 1338 0 3537 79 2435
22 1333216 SUJYOTI JHA                16 3112 29 2035 25 2036 70 2670
23 1370901 MOHIT YADAV                21 2936 16 2824 31 1616 68 2714
24 1371780 PANKHUR NEGI               25 2740 14 2958 29 1747 68 2714
25 1376994 VAISHNAVI SINGH            25 2740 12 3089 18 2506 55 3001
26 1333293 AKARSH REDDY.T             23 2843 12 3089 14 2787 49 3118
27 1376925 ASHISH MAURYA              24 2791 28 2095 -5 3619 47 3155
28 1383108 ANEESH YADAV               28 2625 9 3254 9 3084 46 3170
29 1336073 PRITTESH SINGH             12 3276 20 2589 14 2787 46 3170
30 1378493 BHANU PRATAP SINGH         4 3501 27 2152 9 3084 40 3276
31 1338092 YASHASVA LONKAR            16 3112 7 3366 6 3238 29 3449
32 1334618 JATIN                      0 3589 9 3254 15 2718 24 3503
33 1324379 ROHAN KUMAR JHA            -14 3633 32 1837 -6 3621 12 3585