REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 08.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3580)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 08.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3580)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI         80 129 80 201 35 762 195 161
2 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH  54 536 45 1256 37 647 136 633
3 1383843 ANANT                37 1164 48 1107 27 1254 112 1041
4 1380934 SHUBHAM KUMAR        39 1068 45 1256 21 1743 105 1191
5 1379750 ARYAN GAUTAM         13 2812 49 1072 39 569 101 1279
6 1371764 RAHUL YADAV          20 2200 68 421 8 3086 96 1407
7 1344781 TUSHAR KHANDURI      36 1208 44 1290 15 2404 95 1433
8 1330998 ASHWANI TANWAR       29 1582 37 1668 14 2517 80 1836
9 1490446 ARYAN ANAND          20 2200 25 2340 34 813 79 1858
10 1372298 SURAJ SINGH          12 2904 42 1404 17 2181 71 2112
11 1361803 ASHISH KUMAR         14 2738 29 2116 27 1254 70 2138
12 1565869 ABHINAV RAJ          17 2463 16 2941 25 1408 58 2538
13 1333216 SUJYOTI JHA          19 2286 6 3445 28 1182 53 2701
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY    25 1848 12 3178 13 2606 50 2811
15 1392384 KESHAV KUMAR         0 3664 25 2340 24 1490 49 2843
16 1324379 ROHAN KUMAR JHA      4 3513 13 3121 26 1336 43 3020
17 1376925 ASHISH MAURYA        6 3351 39 1568 -2 3686 43 3020
18 1378493 BHANU PRATAP SINGH   8 3232 31 1992 4 3485 43 3020
19 1336073 PRITTESH SINGH       9 3157 8 3370 8 3086 25 3475
20 1371780 PANKHUR NEGI         5 3409 15 3013 0 3645 20 3565
21 1376994 VAISHNAVI SINGH      5 3409 12 3178 0 3645 17 3603
22 1352286 NIDHI                -3 3704 -5 3697 12 2718 4 3704