REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 02.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3593)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 02.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3593)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1425762 SATYAM                    60 174 102 25 57 61 219 48
2 1344763 SAKSHAM SONI              67 107 65 255 29 535 161 158
3 1383843 ANANT                     37 541 47 535 48 132 132 301
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       41 432 63 281 21 944 125 353
5 1330998 ASHWANI TANWAR            42 411 33 1004 35 357 110 465
6 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    12 2067 83 108 11 1885 106 508
7 1344781 TUSHAR KHANDURI           31 753 45 581 2 3032 78 883
8 1371764 RAHUL YADAV               7 2629 49 490 20 1028 76 919
9 1324394 RITIK RAJ                 16 1649 24 1526 35 357 75 937
10 1380934 SHUBHAM KUMAR             16 1649 36 877 4 2812 56 1436
11 1379750 ARYAN GAUTAM              13 1948 32 1056 10 2024 55 1469
12 1361803 ASHISH KUMAR              24 1085 25 1464 4 2812 53 1549
13 1370901 MOHIT YADAV               12 2067 16 2127 19 1120 47 1780
14 1324379 ROHAN KUMAR JHA           12 2067 42 654 -10 3717 44 1929
15 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         18 1499 15 2222 9 2148 42 2021
16 1337305 NIKITA SINGH              9 2406 14 2330 16 1380 39 2185
17 1380856 JATIN CHAUHAN             12 2067 20 1816 3 2920 35 2339
18 1333293 AKARSH REDDY.T            -5 3689 23 1602 15 1472 33 2442
19 1389924 RAHUL VYAS                7 2629 14 2330 12 1771 33 2442
20 1372298 SURAJ SINGH               7 2629 27 1308 -7 3681 27 2714
21 1352286 NIDHI                     13 1948 3 3523 -8 3701 8 3520