REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 01.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3663)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 01.09.2018 RESULT (ATTENDED : 3663)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1425762 SATYAM                    91 61 80 216 92 17 263 16
2 1324394 RITIK RAJ                 45 1235 92 74 60 187 197 169
3 1344763 SAKSHAM SONI              87 88 76 274 33 743 196 175
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH       66 402 66 463 23 1312 155 452
5 1383843 ANANT                     56 727 71 369 27 1078 154 462
6 1379750 ARYAN GAUTAM              50 976 53 885 40 523 143 587
7 1330998 ASHWANI TANWAR            72 270 48 1106 22 1367 142 597
8 1389924 RAHUL VYAS                49 1013 53 885 36 627 138 651
9 1344781 TUSHAR KHANDURI           44 1294 44 1360 29 948 117 1053
10 1490446 ARYAN ANAND               63 501 46 1232 7 2707 116 1076
11 1337305 NIKITA SINGH              26 2351 51 960 30 901 107 1300
12 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH    4 3682 63 545 34 706 101 1461
13 1361803 ASHISH KUMAR              34 1871 33 2171 23 1312 90 1791
14 1380934 SHUBHAM KUMAR             36 1759 47 1164 5 2940 88 1861
15 1380321 KANCHAN CHOWDHARY         44 1294 13 3631 17 1752 74 2310
16 1565869 ABHINAV RAJ               13 3169 23 3005 38 573 74 2310
17 1373353 HRITIK KUMAR              35 1809 35 2002 -1 3573 69 2487
18 1380856 JATIN CHAUHAN             24 2468 27 2676 6 2817 57 2893
19 1376994 VAISHNAVI SINGH           9 3389 29 2494 19 1590 57 2893
20 1392384 KESHAV KUMAR              5 3575 32 2248 19 1590 56 2935
21 1324379 ROHAN KUMAR JHA           -3 3808 53 885 5 2940 55 2973
22 1333216 SUJYOTI JHA               9 3389 32 2248 11 2286 52 3063
23 1374808 HARSHITA                  17 2912 20 3226 12 2208 49 3171
24 1383108 ANEESH YADAV              5 3575 39 1697 5 2940 49 3171
25 1370901 MOHIT YADAV               10 3348 40 1622 -1 3573 49 3171
26 1402919 RITICK ROUSHAN            15 3060 29 2494 4 3045 48 3194
27 1352286 NIDHI                     17 2912 27 2676 3 3139 47 3221
28 1376925 ASHISH MAURYA             14 3119 29 2494 2 3242 45 3282
29 1334618 JATIN                     10 3348 34 2079 0 3499 44 3307
30 1371780 PANKHUR NEGI              0 3788 43 1409 0 3499 43 3325
31 1429093 AYUSH THAKUR              18 2874 30 2405 -10 3802 38 3449
32 1378493 BHANU PRATAP SINGH        0 3788 29 2494 7 2707 36 3503
33 1372298 SURAJ SINGH               11 3298 29 2494 -4 3723 36 3503
34 1388162 PRANAV DIKSHITH           12 3240 28 2588 -14 3810 26 3685
35 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI    1 3766 13 3631 7 2707 21 3753
36 1338092 YASHASVA LONKAR           -10 3816 19 3300 3 3139 12 3811