PTA + GTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 16.09.2018 RESULT (ATTENDED : 2071)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA + GTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 16.09.2018 RESULT (ATTENDED : 2071)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (136) M-RANK PHY   (136) P-RANK CHE    (136) C-RANK TOT (408) T-RANK
1 1425762 SATYAM                   92 77 95 19 75 204 262 53
2 1324394 RITIK RAJ                59 460 49 401 77 175 185 269
3 1344763 SAKSHAM SONI             80 181 47 459 40 947 167 373
4 1383843 ANANT                    80 181 35 882 51 639 166 381
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      61 421 29 1210 52 613 142 581
6 1344781 TUSHAR KHANDURI          67 329 38 750 30 1305 135 675
7 1330998 ASHWANI TANWAR           33 1214 47 459 55 541 135 675
8 1379750 ARYAN GAUTAM             42 887 36 835 44 822 122 846
9 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH   19 1696 42 596 55 541 116 919
10 1333293 AKARSH REDDY.T           42 887 33 987 38 1025 113 972
11 1337305 NIKITA SINGH             45 800 16 1922 51 639 112 988
12 1371764 RAHUL YADAV              38 1029 35 882 36 1106 109 1034
13 1380934 SHUBHAM KUMAR            30 1305 29 1210 37 1075 96 1225
14 1361803 ASHISH KUMAR             48 724 13 2016 27 1405 88 1343
15 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        26 1466 17 1890 39 994 82 1430
16 1333216 SUJYOTI JHA              22 1598 9 2062 38 1025 69 1630
17 1392384 KESHAV KUMAR             23 1570 23 1566 22 1581 68 1647
18 1389924 RAHUL VYAS               34 1180 24 1511 7 1989 65 1700
19 1352286 NIDHI                    13 1888 30 1146 14 1840 57 1811
20 1324379 ROHAN KUMAR JHA          12 1920 29 1210 12 1894 53 1858
21 1372298 SURAJ SINGH              16 1807 13 2016 23 1539 52 1868
22 1373353 HRITIK KUMAR             12 1920 32 1046 5 2017 49 1907
23 1402919 RITICK ROUSHAN           20 1664 11 2044 12 1894 43 1973
24 1376994 VAISHNAVI SINGH          17 1769 15 1964 3 2044 35 2022
25 1334618 JATIN                    15 1846 15 1964 4 2032 34 2030