PASS NEET (NEET MODEL) ON 03.09.2018 RESULT (ATTENDED :254)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 03.09.2018 RESULT  (ATTENDED :254)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1   KOMAL 170   166   160   174   671  
2 1555034 ABHISHEK AHLAWAT          144 19 166 2 155 2 170 2 635 2
3 1573181 CHANDINI SUREKHA          161 8 160 9 127 12 136 25 584 7
4 1330631 AYUSH KUMAR               135 39 160 9 120 16 165 4 580 9
5 1579255 HARSHAL PANCHAL           129 46 157 11 141 6 146 18 573 13
6 1578946 SUPRABHA                  137 35 156 13 119 18 150 15 562 14
7 1583083 PRATEEK KUMAR             146 18 155 17 110 23 131 33 542 18
8 1565739 ADARSH KUMAR MISHRA       132 42 141 47 123 14 103 72 499 28
9 1583204 AMAN MAHTO                142 28 147 32 76 51 131 33 496 29
10 1579380 SEEMA SEHRAWAT            143 22 160 9 90 39 96 84 489 33
11 1569300 BITTU KUMAR               146 18 141 47 90 39 112 57 489 33
12 1578424 DRAKSHA PARVEEN           128 51 121 102 129 11 105 68 483 34
13 1569968 ANUJ AGARWALA             142 28 162 3 47 103 129 38 480 36
14 1570003 HARSHIT SEHRAWAT          142 28 133 67 88 41 110 61 473 39
15 1573454 DEEPENDER SHARMA          143 22 152 19 51 98 116 50 462 44
16 1578211 AMIT KUMAR                112 88 138 57 61 77 130 35 441 50
17 1573081 SAI MIRMITH SEKHAR        122 65 138 57 66 64 106 66 432 54
18 1566590 PRIYANSHI JHA             136 37 126 86 43 109 94 87 399 70
19 1578951 RAKSHA JOSHI              128 51 140 51 32 131 97 79 397 71
20 1582200 ANJALI KUMARI             125 60 132 69 67 62 71 117 395 73
21 1569992 ANSHALIKA VERMA           106 105 133 67 41 110 74 110 354 97
22 1574455 SONAM                     115 83 112 131 28 139 89 95 344 105
23 1574046 VINAMARRATA SNEHA SINGH   72 179 145 39 64 69 62 130 343 106
24 1572399 ADITYA                    111 91 123 95 15 179 76 108 325 120
25 1569282 MUKUL KUMAR               79 171 116 117 63 72 62 130 320 123
26 1383824 ANKIT SINGH               98 126 116 117 17 168 70 119 301 134
27 1583750 RINA PRAMANIK             93 137 105 148 48 101 53 147 299 137
28 1553808 RITIK                     105 110 130 76 8 202 43 166 286 144
29 1579626 AKASH KUMAR               67 189 113 127 4 221 89 95 273 154
30 1573949 RAHUL KUMAR               49 225 73 201 16 174 98 77 236 177
31 1568543 SHUBHAM SHARMA            66 192 82 185 17 168 69 121 234 179
32 1582450 SHIVAM KUMAR              83 161 43 228 49 99 15 223 190 196
33 1581372 KANUPRIYA VASHISHTHA      56 208 80 187 2 227 26 203 164 207
34 1584826 MANSI                     60 201 67 204 5 218 14 224 146 212